Traumainformoitu sote ja ope - Yhteistä kieltä avaamassa

INFO

Alkamisaika
8.11.2019 klo 9.00
Loppumisaika
8.11.2019 klo 16.30

SIJAINTI

Joensuu

TAPAHTUMAKUVAUS


Kohderyhmä:  Sote-ammattilaiset, opettajat, varhaiskasvattajat


Kouluttaja:  Kati Sarvela (HLL, tietokirjailija, hypnoterapia, sensomotorinen psykoterapia II)


Paikka:  Joensuu


Hinta:  Early bird 138 euroa sis. alv 24 % ennen 30.8., jonka jälkeen 150 euroa sis. alv 24 %.


Aika:  Perjantai 8.11.2019   9.00 - 16.30Traumainformoidulla kohtaamisella tarkoitetaan tunnehaavat huomioivaa kohtaamista. Sen filosofian taustalla on ajatus siitä, että traumaattiset kokemukset, kuten lapsuuden hankalat kokemukset ja suuremmat traumat, saavat ihmisen käyttäytymään usein epätarkoituksenmukaisesti, ja tavalla, joka ei ole järkisyin perusteltua. Ottamalla tämä huomioon ihmistyötä tekevän ammatillisten tehtävien toteutuksessa, voidaan pienilläkin teoilla merkittävästi helpottaa traumatisoituneen ihmisen oppimista ja ennaltaehkäistä sosiaalisia ongelmia, sekä esimerkiksi tukea lääketieteellisen hoidon etenemistä sekä hoitojen vaikuttavuutta. Tunnehaavoilla on suuri merkitys mm. sosiaalisiin suhteiden luomisessa, oppimisessa, terveyskäyttäytymisessä, kipukokemuksessa ja toimenpidepeloissa.


Lapsuuden hankalat kokemukset ovat erittäin tavallisia. Voidaan perustellusti väittää, että jokainen ihmistyöntekijä joutuu päivittäin kohtaamaan traumatisoituneita ihmisiä. Pienemmätkin tunnehaavat, erityisesti toistuessaan,  voivat traumatisoida lapsen.  


Tässä työpajassa on perustietoa ja kokemuksellista viisautta traumoista ja hoivaavasta kohtaamisesta. Avaamme tässä työpajassa yhdysvaltalaisen Sheela Rajan pyramidimallia, joilla on koulutettu erityisesti terveydenhuollon ammattilaisia traumainformoituun kohtaamiseen. Mallia Suomessa ovat kehittäneet psykiatri Anne Pelkonen ja hammaslääkäri Kati Sarvela. Kokemustemme mukaan malli sopii yhtälailla opettamaan traumatietoisuutta myös opettajille ja sosiaalialan ammattilaisille. Teemme myös joitakin kokemuksellisia harjoituksia.


Traumainformointi ja traumatietoisuus avaa meidät ihmistyöntekijät monialaiseen yhteiseen kieleen. Se valottaa, kuinka voimme tehdä inhimillistä, myötäelävää ja monialaista työtä tukien lapsia ja aikuisia, joiden tausta on toisenlainen kuin omamme. Se opastaa meitä itsetuntemukseen ja pitämään huolta myös omasta fyysisestä ja psyykkisestä hyvinvoinnista.