Traumatietoudesta ja terapeuttisesta kirjoittamisesta voimavaroja ja työmenetelmiä asiakastyöhön

INFO

Alkamisaika
13.4.2019 klo 9.00
Loppumisaika
14.4.2019 klo 16.00

SIJAINTI

Jyväskylä
Jyväskylän yliopiston Seminaarinmäen kampus, Puutarhurintalo

TAPAHTUMAKUVAUS

Yhteistyössä Eino Roiha Instituutin kanssa

Hinta: 120 euroa (alviton hinta)

Kouluttajat:

Karoliina Maanmieli, kirjallisuusterapia-ohjaaja, FT

Kati Sarvela, hypnoterapeutti, sensomotorinen psykoterapia, HLL

Kohderyhmä: sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset

Miksi sosiaali- ja terveydenhoidon ammattilaiset tarvitsevat “traumainformointia”?

Kaikki terveydenhuollon ja sosiaalialan ammattilaiset tarvitsevat tietoa, jonka avulla voivat tunnistaa asiakkaidensa traumataustan. Lapsuuden kaltoinkohtelu ja laiminlyönnit aiheuttavat terveysongelmia ja heikentävät hyvinvointiamme. Tieteellinen tutkimus vahvistaa, että lapsuuden tunnehaavoilla, traumoilla, voi olla kauaskantoiset vaikutukset elämässämme. Ne altistavat fyysisten sairauksien lisäksi myös oppimisvaikeuksille,  mielenterveys- ja sosiaalisille ongelmille. Tunnehaavat aiheuttavat myös puutoksia itsesäätelyssä ja itsemyötätunnossa sekä vaikeuttavat oppimista. Myös terveydenhoidon ammattilaisilla voi olla arpeutumattomia tunnehaavoja, ja he itse voivat sijaistraumatisoitua ja alkaa kärsiä empatiauupumuksesta.

 

Tällä orientaatiokurssilla tutustumme traumojen ja lapsuuden kaltoinkohtelun ja laiminlyöntien (ACE) seuraamuksiin. Käymme läpi psykoedukatiivisia työkaluja ja terapeuttisen kirjoittamisen menetelmiä, joiden avulla ihmisiä voidana opettaa havainnoimaan, ilmaisemaan ja säätelemään vireystilaansa, tunnetilojaan ja omaa autonomista hermostoaan.


Hyvä itsetuntemus ja empatia on eräs tärkeimpiä asioita traumainformoidussa järjestelmässä toimiville ammattilaiselle. Terapeuttisen kirjoittamisen menetelmät tarjoavat yhden tien empatiaan ja itsetuntemukseen. Koulutuspäivän aikana tutustumme luovan kirjoittamisen ja kaunokirjallisuuden mahdollisuuksiin itsetuntemuksen lisääjänä,  omien traumojen työstämiskeinona, yhteisöllisyyden luojana sekä empatiaa lisäävänä työkaluna asiakaskohtaamisissa.