Kohti traumainformoitua järjestelmää - Traumatietoisuutta johtamiseen

INFO

Alkamisaika
11.11.2020 klo. 12.30
Loppumisaika
02.12.2020 klo. 16.00

SIJAINTI

zoom-etäkoulutus
ilmoittaudu kurssille

Tapahtumakuvaus


Kouluttajat:

Anne Pelkonen, psykiatrian erikoislääkäri, kouluttajapsykoterapeutti

Kati Sarvela, hammaslääkäri, terapeutti 


Ajankohta:

11.11. 12.30 - 16.30 yht. 12 x 45 min

18.11. 14-16

25.11. 14-16

2.12. 14-16Hinta: 395 euroa/hlö sis. alv 24 %

Kohderyhmä: johtajat, esimiehet kouluissa, sote-yksiköissä, poliisi- ja oikeuslaitoksessa

Covid-19 virus on tehnyt entistä näkyvämmäksi tarpeen tunnustaa kaiken eläväisen ja elämäntapamme haavoittuvuus, yhteisöllisyyden ja välittämisen kulttuurin tärkeys ja oman, toisen ja luonnon  jaksamisen rajojen tunnustaminen sekä omien voimavarojen ja selviytymiskeinojen tunnistaminen. 

Skotlannissa hallitus kouluttaa kaikki työntekijänsä trauma- ja ACE-tietoiseksi (lapsuuden haitalliset kokemukset), pyrkien muuttamaan koko järjestelmää traumainformoiduksi. Suomessa muutos on vasta alkutekijöissään. 

Tässä esimiehille, johtajille ja päättäjille suunnatussa pilottikoulutuksessa kaksi alan pioneeria käyvät läpi traumainformoidun järjestelmämuutoksen perusasioita. Niihin kuuluu ymmärrys muutoksen eri tasoista, kuten  ihmislähtöisyydestä, omasta itsetuntemuksesta, organisaatiomuutoksesta sekä yhteiskunnallisesta asennemuutoksesta.  

Itsetuntemusta avataan harjoituksin polyvagaaliteorian näkökulmasta mm. kirjoittaen ja kehollisin harjoituksin. Lisäksi käydään läpi erilaisia traumainformoituja malleja maailmalta ja kannustetaan osallistujia pohtimaan, minkälaisista interventioista voisi lähteä liikkeelle oman organisaation muutos kohden traumainformoitua järjestelmää.