Traumainformoitu kohtaamiskulttuuri - tunnetaitoja, vireystilasäätelyä ja myötatuntoa lasten kanssa työskenteleville

INFO

Alkamisaika
23.11.2020 klo 16.00
Loppumisaika
30.11.2020 klo 19.30

SIJAINTI

zoom etäkoulutus
ilmoittaudu kurssille

Tapahtumakuvaus

Kouluttajat: 


Minna Katajamäki, lastentarhanopettaja, EFT-terapeutti, Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM®, Lasten ja nuorten psyykkisten ongelmien terapeuttinen ohjaaja

Kati Sarvela, terapeutti (hypnoterapia, sensomotorinen psykoterapia) , hammaslääkäri, tietokirjailija


Ajankohta: maanantai 23.11.2020 klo 16 - 19.30 ja ma 30.11.2020 klo 16-19.30

Mukaan mahtuu max 25 osallistujaa, ZOOM etäkoulutus


Hinta:  140 early bird sis alv. 24 % (työttömät, lomautetut, opiskelijat - 50 %)


Kohderyhmä:      opettajat, varhaiskasvatuksen työntekijät, urheiluvalmentajat, toimintaterpeutit, sijaisvanhemmat, koulunkäynninohjaajat, koulukuraattorit, lastensuojelunväki, sosiaalityöntekijät

Tämä kurssi, josta olemme saaneet mukavaa palautetta, toteutuu nyt neljättä kertaa.


Kaikki lasten kanssa työskentelevät välttämättä joutuvat tekemiseen traumaattisen stressin  kanssa, olet sitten opettaja, sosiaalialan ammattilanen, vertaisauttaja tai sijaisvanhempi. Kaikki me tarvitsemme tietoa ja taitoja, jonka avulla voimme  tunnistaa ja säädellä lasten ja nuorten  traumaattista stressiä, jotta voimme tarjota lapsille mahdollisimman paljon korjaavia kokemuksia. Lapsuuden kaltoinkohtelu ja laiminlyönnit aiheuttavat korjaamattomina terveysongelmia, ohjaavat käyttäytymistämme ja ne heikentävät omaa hyvinvointiamme. Lapsuuden tunnehaavat, haitalliset kokemukset, voivat altistaa fyysisille sairauksille, oppimisvaikeuksille,  mielenterveys- ja sosiaalisille ongelmille. Myös traumaattisesta stressistä kärsivien lasten kanssa tekemisessä olevat  aikuiset itse voivat sijaistraumatisoitua ja alkaa kärsiä empatiauupumuksesta, mikäli heillä ei ole itsesäätelytaitoja ja tähän tarvittavia tukiverkkoja.

 

Tällä orientaatiokurssilla tutustumme traumojen ja lapsuuden kaltoinkohtelun ja laiminlyöntien (ACE) seuraamuksiin. Käymme läpi tunnetaitoja, tietoa tunteista ja tunteiden keho-mieliyhteydestä, lasten tunnetaitojen tukemisesta sekä teemme kehotietoisuusharjoituksia, joiden avulla meitä voidaan opettaa havainnoimaan, ilmaisemaan ja säätelemään omaa ja lasten vireystilaa, autonomista hermostoa ja tunnetiloja. 

 

Aikuisen hyvä itsetuntemus ja tunnetaidot, mukaan lukien myötätunto, ovat tärkeitä  lapsen tunnetilojen yhteissäätelyyn, ovat tärkeitä lasten kanssa toimivien henkilöiden voimavaroja. Kun aikuinen itse on kohdannut tunteitaan, hänellä on ymmärrys ja kyky toimia lapsen tunnetilanteessa tunnetaitoja vahvistavasti. Perustan tälle luo monialainen yhteistyö, jossa sisäistämme sen, kuinka vuorovaikutussuhteemme lähtevät elämään meidän hermostossamme.