Yhteinen kieli - Traumatietoisuutta lasten kanssa työskenteleville

INFO

Alkamisaika
5.3.2021 klo 16.30
Loppumisaika
28.3.2021 klo 19.30

SIJAINTI

zoom
zoom
ilmoittaudu kurssille

Tapahtumakuvaus

Kouluttajat:

Minna Katajamäki, lastentarhanopettaja, EFT-terapeutti, Lasten tunnetaito-ohjaaja MM®, Lasten ja nuorten psyykkisten ongelmien terapeuttinen ohjaaja

Kati Sarvela, terapeutti (hypnoterapia, sensomotorinen psykoterapia), hammaslääkäri, tietokirjailija

Kohderyhmä:

opettajat, varhaiskasvatuksen työntekijät, urheiluvalmentajat, toimintaterapeutit, sijaisvanhemmat, koulunkäynninohjaajat, koulukuraattorit, lastensuojelun väki, sosiaalityöntekijät

Ajankohta:

pe 5.3. 2021 9.00-15.45, pe 19.3. 12.00 - 15.30; pe  9.4. 9.00 -15.45 ; pe  16.4. 12.00 - 15.30 ; loppureflektio to 29.4. klo 14.30 - 16.30

Hinta: 350 euroa sis. alv 24 %

Koulutuksen teemat ja sisältö

Pääasiallisena oppimateriaalina koulutuksissa käytetään kouluttajayhteisön tuottamaa tietokirjaa Yhteinen kieli, Traumatietoisuutta ihmisten kohtaamiseen (Basam Books 2020) sekä luomaamme Yhteinen kieli TIT-mallia. Olemme monialaisessa yhteistyössä suunnitelleet Työsuojelurahaston tukemana eri ammattilaisryhmille ja vertaistukijoille joustavan ja muuntautuvan koulutusmateriaalin harjoituksineen. Ihmistyötä tekevänon voitava tuntea olonsa turvalliseksi ja tarvittaessa hänen on saatava tähän tukea, jotta hän voi tehdä työtään laadukkaasti. Tämä on erityisen tärkeää lasten kanssa työskenteleville. Koulutuspäivien teemoina ovat turva, myötätunto sekä työhyvinvointi ja työnilo. Keskeisiä aiheita ovat kasvattajien ja sote-ammattilaisten itsetuntemuksen sekä tunnetaitojen ja monialaisen yhteistyökyvyn kehittäminen.

‍Koulutus on vahvan kokemuksellinen. Se pohjautuu teoriatietoon (ACE-tutkimukset, traumatietous, kansainväliset traumainformoidut mallit), jota yhdistetään käytäntöön erilaisin hyväksyvän läsnäolon, luovin ja kehotietoisuutta edistävin harjoituksin. Ihmistyöntekijöiden oma hyvinvointi on olennaista työn kehittämisessä. Ammattilaisen oma itsetuntemus ja omien tunnetilojen säätelykyky auttavat myös tukemaan asiakasta, jolla on ongelmia omien tunnetilojensa säätelyssä.

Tavoitteenamme on kehittää tulevaisuudessa pidempiä koulutuksia ja laajentaa kohderyhmäämme niin, että sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan työntekijöiden lisäksi kaikki muutkin vuorovaikutustaitoja työssään tarvitsevat työntekijät voivat saada perustiedot traumainformoidusta kohtaamisesta.