Covid-19, traumatietoisuus ja resilienssi

RESILIENSSIMME eli psyykkinen palautumiskykymme ei ole vakio. Sama ihminen voi olosuhteiden muuttuessa olla välillä resilientti ja toisinaan hän saattaa reagoida haavoittuneesti, kaoottisella stressillä. Resilienssiä voidaan onneksi kehittää.  

Se lisääntyy, kun elämään tuodaan toisten ihmisten kanssasäätelyä, ennustettavuutta ja hallittavuutta. Nyt Covid-19  pandemian aikana resilienssiämme saattaa lisätä yksilötasolla se, että päivittäisessä elämässämme on säännöllisyyttä, rajoitettua uutisten katselua, liikuntaa, sosiaalista tukea ja huomion suuntaamista positiiviseen ja tulevaisuuteen. Stressiä emme voi paeta, mutta on mahdollista, että se muuttuu siedettäväksi ja olemisemme vakaammaksi.

Covid-19 on tehnyt näkyväksi, kuinka toksiset haitalliset ympäristöt (esim. rasismi, köyhyys, syrjintä, osattomuus) luovat olosuhteita, joista nousee kaoottinen, joskus jopa tuhoisa haitallinen, “toksinen”, stressi. Se pahimmillaan ruokkii pahoinvointia ja väkivaltaa. Tätä stressiä kertyy enemmän heille, joille jo ennestään on kasaantunut ylisukupolvista traumataakka, osaattomuutta ja joilta on puuttunut sosiaalinen ja aineellinen turva sekä vakaitten, kanssasäätelijöinä toimivien ihmisten, tuki. Sosisaalisesti toksinen ympäristö on asuinalue, jossa perheet elävät myrkyllisissä olosuhteissa. Niissä kansalaisten identieetti, kyvyt, luottamus, moraali ja toivo rapistuvat. Toksinen ympärstö johtaa usein ennenaikaiseen kuolemaan itsemurhien, murhien, tappojen, päihteidenkäytön tai  stressin fysiologisten seuraamusten kautta. Kasvuympäristönä se epäinhimillistää lapsen elämän ja vaarantaa vakavasti hänen aikuisuuden hyvinvointinsa. Toksinen stressi on ennaltaehkäistävissä luomalla turvallisempia ja vakaampia yhteisöllisiä ympäristöjä, joissa lapsen hermoston ja aivojen terve kehitys mahdollistuu.

Nyt Covid-19 aikana kaoottista stressiä yksilötasolla ruokkii tunnesyöminen, päihteet, liiallinen median seuraaminen, liikunnan vähyys, eristäytyminen, uhriutuminen, epäsäännöllinen unirytmi ja negatiivinen asioiden jatkuva vatvominen. Nämä voivat kuljettaa,  aikaisemmin tavanomaisesti stressiin reagoivan henkilön, yhä haavoittuneempan, kaoottisen stressin suuntaan. Suomessa on lukemattomia kansalaisia joiden arki rakentuu nyt entistä enemmän turvattomuudelle, peloille ja jatkuvalle hyvinvointia vahingoittavalle stressille.Bruce Perry korostaa kehityksellisesti tietoista terveydenhoitoa, sosiaali- ja  kasvatustyötä. Tämä merkitsee sitä, että ammattilainen ymmärretä aivojen ja hermoston hierarkkista eli “neurosekventiaalista” rakentumista.

Turvallinen ympäristö ja vakaitten, resilienttien ihmisten, kanssasäätely maksimoi yhteisön terveyden, mielenterveyden, sosiaalisen terveyden ja oppimisen. Kun ihminen ei koe olevansa turvassa, aivojen kuorikerroksen viisas, harkitseva ohjaus ja tunteiden hallinta katoaa.

Turvaton ihminen ei kykene ajattelemaan kirkkaasti ja toimimaan eri tilanteessa kovinkaan viisaasti. Erilaiset tunnetilat voivat kaapata mielen, ja ajattelu kaventuu. Uhkia näkyy epävakaassa hermostollisessa tilassa sielläkin, missä niitä ei ole. Maailma ei näyttäydy meille sellaisena,  mitä se on, vaan se riippuu missä tilassa meidän autonominen hermostomme ja aivomme ovat.  

Aivan samoin kuin epävakaus myös kehoturva ja myönteiset tunnetilat onneksi myös tarttuvat ja tämä on tie traumatietoiseen, toipumiskeskeiseen, inhimilliseen ja kustannustehokkaaseen yhteiskuntaan.Traumainformoidun liikkeen keskiössä on keskinäisen välittämisen kulttuuri: maadoittumistaitoiset ammattilaiset ja vertaisauttajat sekä maadoittuneet organisaatiot. Ammattiauttajat ja vertaistukijat kykenevät kanssasäätelemään toinen toisian. He pystyvät myös omalla vakaudellaan voimannuttamaan tuettavia asiakkaita, potilaita ja oppilaita resilienteimmäksi ja yhä itseohjautuvimmiksi kansalaisiksi.

Nykyinen ACE-tutkimus (tutkimukset lapsuuden haitallisista kokemuksista) tukevat näkemystä, että tasa-arvo työllä ja vakautta ruokkivilla yhteisöillä optimoidaan kansalaisten sosiaalinen, fyysinen ja psyykkinen  hyvinvointi ja oppiminen. Tämä edellyttää sitä, että tutkijat, ammattilaiset ja vertaisauttajat  kykenevät monialaiseen ennakkoluulottomaan yhteistyöhön, jossa unohdetaan omien taloudellisten etujen pönkittäminen  ja tiedolliset valtapyrkimykset — laajennetaan perspektiiviä ”moninäkökulmaisiin linsseihin”. Olen miettinyt, että johtuuko sekin, että monet professiot takertuvat saamaansa valtaan ja etuihin, kollektiivisesta instituutioihin ja organisaatioihin kasaantuneesta traumasta: Luulemme olevamme omassa ammattiryhmässämme kaikkivoipaisia ja -tietäviä. Eräs trauman oirehan on putkinäkö.

Kustannustehokkainen sote- ja kasvatusjärjestelmä luodaan syrjittyjen, osattomien ja stressaantuneiden ihmisten ääniä kuunnellen ja luomalla heille parhaat mahdolliset palvelut. Tällä hetkellä järjestelmämme on mennyt aivan liikaa resilienttien, hyvinvoivien  kansalaisten ehdoilla, mikä luo yhteisöllistä epävakautta ja polarisoitumista. Tiedämme, että marginaalissa olevat ihmisryhmät tipahtavat usein kaoottisen stressinsä vuoksi normipalveluista ja heidät nähdään vasta kalliissa erityisterveydenhoidossa. Järjestelmä, jossa unohdetaan haavoitettujen ihmisryhmien erityistarpeet, on paitsi kallis myös epäinhimillinen. Tehokkaat sote-palvelut luodaan kuuntelemalla juuri heitä erityisen herkällä korvalla.

Valoa on onneksi Suomessakin jo näkyvissä. Kuulin juuri Espoosta eräästä terveyskeskuskokeilusta, jossa monisairaille järjestettiin erityispalveluja, joissa pidettiin huoli heidän äänensä kuuntelemisesta. Tulokset ovat olleet kuulemma olleet hyviä. Palaan tähän kokeiluun jos ja kun saan lisää faktatietoa tästä toimintamallista. Tsemppiä meille kaikille ihmistyöntekijöille. Meillä on Suomessa hyvä järjestelmä ja voimme tehdä siitä vielä paremman kunhan kasvatamme omaa resilienssiämme terveissä, hyvinvoivissa, työyhteisöissä.

Lähteitä:

CASEL Cares: Helping Children and Families Manage Stress & Build Resilience with Dr. Bruce Perry. https://www.youtube.com/watch?v=_KAIQ_K4cgQDr.

James Garbarino on socially toxic environments on children, https://www.youtube.com/watch?v=_KAIQ_K4cgQ

BLOGIT

Katin sosiaali- ja terveyspoliittinen sekä sisäisen turvallisuuden selonteko

Traumainformoitu, ACE-tietoinen kulttuuri, on ihmisluonnonsuojelua.

Ajatuksia sukupuolisesti, henkisesti ja kultuurisesti sensitiivisestä traumainformoidusta työotteesta

Erilasia menetelmiä voidaan yhdistää sukupuolisensitiivisesti, hengellisesti ja kulttuurisesti sensitiivisesti, hybridisti, ottaen huomioon kunkin ryhmän oma perinne ja erityistarpeet.

Kati Sarvela

Medikaalisista traumoista diagnooseihin - Mielenterveyden edistämistä traumainformoidusti

Monimuotoiset mielenterveysongelmamme tarvitsevat monimuotoisia, moniammatillisia, viisaita, kokonaisvaltaisia ratkaisuja. 

Kati Sarvela

Faktoja lapsuuden haitallisten kokemusten tutkimuksista ja resilienssitekijöistä

Kymmenen faktaa lapsuuden haitallisista kokemuksista ja resilienssistä.

Kati Sarvela

Pohdintaa traumasta ja väkivallasta

Aikamme on tehnyt yhä näkyvämmäksi trauman ja väkivallan välisen liiton, ja tarvitsemme rauhanomaista kansalaisaktivismia, jottemme anna lisää sijaa yhteiskuntaamme väkivaltaistumiselle.

Kati Sarvela

Covid-19, traumatietoisuus ja resilienssi

Järjestelmä, jossa unohdetaan haavoitettujen ihmisryhmien erityistarpeet, on paitsi kallis myös epäinhimillinen. Tehokkaat sote-palvelut luodaan kuuntelemalla juuri heitä erityisen herkällä korvalla.

Ajatuksia traumasta, traumainformoidusta järjestelmästä ja työotteesta

Traumainformoidussa liikkeessä ihmiset koulutetaan tiedollisesti ja kokemuksellisesti uuteen ymmärrykseen traumoista. Työskentely niiden parissa on varsin erilaista nykyään kuin vaikkapa perinteisessä viime vuosisadan psykoanalyyttisessä työskentelyssä.

Mikä ihmeen traumainformoitu?

Muistutan, että traumainformoitu organisaatio ei ole itse päämäärä, vaan se on kollektiivinen askel kohden syvällistä toipumiskulttuuria, jossa osaamme käydä voimavaralähtöisesti ja parantavasti keskusteluja myös epämukavista ja kipeistä teemoista. ‍

- Kati Sarvela -

Yhteinen kieli - traumatietoisuutta ihmissuhdetyöhön - videoita

Täältä löydät videoita liittyen kirjaamme Yhteinen kieli - Traumatietoisuutta ihmisten kohtaamiseen (kustantaja Basam Books, 2020)

Mitä yhteistä on COVID-19:lla ja väkivallalla?

YHTEENVETONA sekä virusinfektiot että väkivalta ovat tarttuvia sairauksia, jotka voivat muuttua pandemiaksi. Ne molemmat voivat johtaa kuolemaan, fyysiseen sairastavuuteen, traumatisoitumiseen ja ihmisten eristäytymiseen. Covid-19 vastaan rokotus on erilainen kuin väkivaltaa vastaan rokottaminen.

Kati Sarvela

Intersektionaalinen analyysi ja traumainformoitu terveydenhoitojärjestelmä

Kuinka intersektionaalisuus liittyy traumainformoituun liikkeeseen ja erityisesti terveydenhuoltoon?

Kati Sarvela

Yhteinen kieli - Traumatietoisuutta ihmisten kohtaamiseen ennakkojulkkarit

Ennakkojulkkarit kirjastamme "Yhteinen kieli - Traumatietoisuutta ihmisten kohtaamiseen"

Komplisoituneen trauman jäljillä

Komplisoitunut trauma saa alkunsa pitkäkestoisessa stressissä, joka on niin vaikeaa, että stressin automaattinen sääntely kehossa lopulta muuttuu mahdottomaksi. Erityisen haavoittuvia komplisoituneelle traumaperäiselle stressille ovat he, jotka ovat kokeneet stressiä varhaislapsuudessa hermoston ollessa vielä muodostumassa.

Jukka Packalen

Hammashoitohuone teatterinäyttämönä

Trauma varastaa liian usein mielikuvituksemme ja elämämme muuttuu liian vakavaksi. Tärkeä osa toipumista on luovuuden ja mielikuvituksen kapasiteetin palauttamista. Niiden avulla voimme löytää itsemme meitä dominoivien narratiivien takaa.

Kati Sarvela

Traumainformoitu järjestelmä ja ihmisoikeudet

Meidän on täytettävä tieteen ja ihmisoikeusaktivismin välillä oleva kuilu sekä tarjottava traumatietämyksemme paitsi ruohonjuuritasolle myös johtamiseen ja rakenteisiin.

Kati Sarvela

Voiko korona pandemia tuoda tullessaan mitään hyvää kansalaisille ja kansakunnille?

Olemme saaneet huomata, että korona tuo mukanaan huolta, pelkoa, ahdistusta ja surua. Nykyisen pandemian voi ajatella olevan myös kollektiivisesti globaali trauma, joka osoittaa kuinka helposti haavoittuvan elämäntavan olemme maapallolle rakentaneet.

Kati Sarvela

Sydänyhteyden neurobiologiaa

Meille ammatilaisillekin alkaa yhä enemmän valjeta monialaisessa tieteellisessä yhteistyössä se, että tämä sydänyhteys ei ole mitään “hörhöä sanahelinää”, vaan se näyttää olevan puhdasta interpersonaalista neurobiologiaa

Kati Sarvela

Krooninen kipu, trauma ja vireystila

Trauma ja kipu näyttävät kietoutuvan erottamattomasti toinen toisiinsa. Krooninen kipu voi olla traumaperäistä ja siitä itsessään kärsiminen voi olla henkilölle traumatisoivaa.

Kati Sarvela

Sosiaalinen epigenetiikka

Myötätuntoon rakentuvan sosiaalisen epigeneettisen muuntelun voi lukea ihmisluonnosuojelun piiriin kuuluvaksi.

Kati Sarvela

Kollektiivisesta traumasta ja yhteiskuntarauhasta

Kati Sarvela, HLL, terapeutti (sensomotorinen psykoterapia, hypnoterapia)

Mitä tarkoitetaan traumainformoidulla systeemillä terveydenhuollossa?

Traumainformoidussa systeemissä (TIS) on kolme tasoa: systeemi, hoiva ja varsinaiset traumainterventiot.

Yhteinen kieli - Traumainformoitu kohtaaminen ihmistyössä

VIDEO Toukokuun 2019 alkupuolella kokoonnuimme Maunula-talolle keskustelemaan traumainformoidusta kohtaamisesta. Juontajana toimi Hanna Kortejärvi, ja keskustelijoina Maria Lindroos, Johanna Linner Matikka ja Kati Sarvela.

Basam Books ja Iloa ja toivoa -verkosto yhteistyössä

Näyttöön perustuvaa vai asiakkaan kokemukseen luottavaa psykoterapiaa?

Meillä on ruohonjuuritasolla loistavia osaajia, jotka osaavat työnsä. Ehkä olisi aika kuunnella asiakkaiden lisäksi myös heitä. Tarvitsemme säätelyjärjestelmää, mutta sen täytyy olla inhimillisen elämän orgaanista olemusta kunnioittava.

soTE, SOte vai SOTE?

Sosiaalityö on panostus kansalaisten yhteisölliselle hyvinvoinnille. Sosiaalityö on investointia tulevaisuuteen. Se on kustannustehokkuutta, joka näkyy myös soTE-säästöinä. Se on ihmisen tukemista ja auttamista henkilökohtaiseen kukoistukseen.

Kohti traumasensitiivistä hengellisyyttä

Keskinäisen luottamuksen ja varauksettoman hyväksynnän, väkivallattoman henkisen yhteisön, ylläpitämiseen tarvitaan tietoa traumoista ja niiden seurauksista mutta myös toivon esillä pitämistä. Yhteisö, joka on samanaikaisesti turvallinen ja ennakoitava, avoin, virtaava ja notkea, syvällinen ja leikkisä, prosessinomainen eli sanalla sanoen Elävä.

Pirkko Olanterä

Kuinka valetaan peruskivet traumainformoituun organisaatiokulttuuriin?

On olemassa yhä enemmän näyttöä siitä, että lapsuuden hankalat kokemukset ja muut "traumat", tunnehaavamme, vaikuttavat merkittävästi oppimiseemme ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiimme. Sitä mukaan kun tätä tieteellistä näyttöä on alkanut kasaantua lisää, on traumainformoituja käytäntöjä alettu integroimaan kansainväilsesti yhä kasvavassa määrin, paitsi kouluihin ja varhaiskasvatukseen, myös sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Kati Sarvela

Traumainformoituhoito osa 2

Traumainformoitu kohtaaminen tarjoaa työkaluja hoitokultuurin inhimillistämiseen. Erikoislääkäri ja psykoterapeutti Anne Pelkonen keskustelee Pekka Piirron kanssa traumainformoidusta hoidosta.

Lapsuuden haitalliset kokemukset ja traumainformoitu järjestelmä

Euroopassa Skotlanti ja Wales ovat traumainformoidun järjestelmän luomiessa edelläkävijämaita. Myös Islannissa ollaan paneuduttu tehokkaasit lapsuuden eriarvoistumiseen ja heidän kaltoinkohteluun sekä laiminlyöntiin. Jospa me Suomessakin vähitellen löydämme tahtotilan pureutua sairauksia ja mielenterveysongelmia ennaltaehkäisevään traumainformoituun kohtaamiseen.

Kati Sarvela

Vallitseeko työpaikallasi turvallisuuden ilmapiiri?

Kun fyysiseen turvallisuuden muotoon suunnataan liiallinen huomio, terapeuttisesta tai koulutustilasta muodostuu pikemminkin vankila kuin oppimista edistävä ja parantava tila. Pahimmassa tapauksessa yliturvallisesta fyysisestä tilasta syntyykin lukemattomin säännöin ja määräyksin ihmistä kaltoin kohteleva ympäristö. On tärkeää muistaa, että fyysisesti turvallista tilaa ei koskaan synny, mikäli rinnalla ei samanaikaisesti ole sosiaalista, psykologista ja moraalista turvaa.

Kuinka tuen kaltoinkohdeltua lasta?

Aikuinen voi myötätuntoisella toiminnallaan luoda vähitellen olosuhteet lapsen ja nuoren ihmisen henkiselle kasvulle. Ilman aikuisten rakkaudellista tukea, emme kasva hyvää elämää rakentavina, itseohjautuvina, oman elämämme käsikirjoittajina.

Demokratia on vastalääkettä organisaation traumoille

Keskeistä traumainformoidulle järjestelmälle on, että sitä ohjataan terveillä rakenteilla ja demokraattisilla johtamistyyleillä. Aivan kuten traumasta toipuvien yksilöiden, myös organisaatioiden, turvallisuuden kokemusta on niillä vahvistettava. Sandra Bloom kiinnittää huomionsa siihen, että joskus valitettavasti jopa tieteen nimissä, on luotu esteitä, jotka vaikeuttavat organisaation muuttumasta terveeksi itseorganisoituvaksi systeemiksi, kokonaisvaltaisesti parantaviksi turvapaikoiksi.

Ilon ja toivon päihdetyötä

Eniten minua koskettivat Inhimillisyyden vallankumous -kirjan näkökulman kiteyttävät seitsemän teesiä. Nuo teesit perustuvat kirjan kirjoittajien kokemuksiin, eri tieteen alojen tutkimuksiin sekä keskusteluihin kansalaisten ja sote-alan ammattilaisten kanssa.

Väärinkäsityksiä traumainformoidusta hoitamisesta

Traumainformoitu hoito on monelle hankala sanapari ymmärtää, ja se saattaa luoda helposti väärinkäsityksiä. Minusta tätä käsitettä on kuitenkin hyvä oppia käyttämään, koska se on kansainvälisesti käytetty termi.

Kati Sarvela

VIDEO: INHIMILLISYYDEN VALLANKUMOUS - ILOA JA TOIVOA kirjan julkistamistilaisuus

Video Basam booksin järjestämästä tInhimillisyyden vallankumous -kirjan julkistamistilaisuudesta Tiedekulmassa lokakuussa 2018. Kirjan kirjoittajat keskustelevat mm. Inhimillisyyden vallakumous -kirjan seitsemästä teesistä.

VIDEO: Traumainformoidun hoidon näkökulmaa hammashoitopelkoon

Suunhoidon ammattilaiset hyöytyvät monin tavoin traumainformoiduista hoitokäytännöistä. Traumainformoidusta näkökulmasta katsottuna hammaslääkärit ovat pääkallopaikalla, koska he näkevät joka päivä työssään tunnehaavojen jälkiä terveydessä ja mielenterveydessä.

Kati

Yhteisöt ovat kuin biologisia organismeja

Niin kuin yksittäinen ihminen, myös ryhmä, vaikkapa työyhteisö voi olla stressaantuneessa tilassa, vireystilaikkunan ulkopuolella. Stressi voi olla ylikuormittuneisuutta tai historian aikana kasaantunutta traumaattista stressiä.

Kati Sarvela

VIDEO: Tammikuun 2018 tapahtuman fiiliksiä.

Tammikuun 2018 tapahtuman fiiliksiä.

Kokemustieto ja myötätunto hoitamisen apuna

Kokemuksiin suhtaudutaan terveydenhuollossa kaksijakoisesti. Potilaiden kokemukset ovat välttämättömiä sairauksien diagnoosissa ja hoidossa. Ihminen itse kertoo, mikä paikka on kipeä, miten parantuminen etenee ja miten hän yleensäkin voi. Tämän lisäksi usein tehdään erilaisia laboratoriokokeita ja tutkimuksia.

Riisutaanko hypnoosi maagisesta kaavustansa? Neurotieteet arkipäiväistävät hypnoosin imagoa

Suurin ero hypnoosilla ja mindfulnessilla on, että niiden historialliset juuret ovat erilaiset. Ennustan, että tulevaisuudessa tietoisuustaidoissa hyödynnetään enemmän myös hypnoosista opittuja ilmiöitä. Nämä perinteet täydentävät toinen toisiaan siinä missä taiteellisetkin flowtilat (muuntuneet tajunnan tilat). Tiloja on kuitenkin osattava käyttää parantavasti, oikealla eettisellä, “integroivalla” eli tilojen vuorovaikutusta parantavalla, yhdistävällä asenteella.

Omahoito- tavallinen tiistai

Diabeteshoitaja, Heikki, auttaa ja tukee diabetesta sairastavaa Saria tiedostamaan ja iloitsemaan arjessa tapahtuneista pienistä edistymisen askelista. Sari kertoo, että naapuruston kimppakävelyrinki on kokoontunut jo 7 kertaa 3 viikon aikana. Hän on havainnut, että lisääntyneen liikkumisen myötä ruokavaliossa on tapahtunut spontaaneja muutoksia parempaan suuntaan. Makeaa ja rasvaista ei tee mieli syödä entiseen malliin. Hän hämmästelee, että keho tietää mikä on haitallista.

Hanna Kortejärvi

Mikä kohtaamisessa on tärkeää?

Karita Palomäki pohtii, millainen on parantava kohtaaminen. Ihmisen hoitaminen ei ole vain konemaista biologista ajattelua, vaan voimme aktivoida potilaan omia parantavia voimia, kun osaamme kohdata potilaitamme arvostavasti, kokonaisina ihmisinä. Onneksi näitäkin taitoja voi opettaa kokemuksellisin mentelmin.

Karita Palomäki

Sotesoppaan uusi resepti?

Terveydenhoitojärjestelmämme on tällä hetkellä kriisissä. Tämä ei ole pelkästään poliittisten päättäjien ongelma. Se on ruohonjuuritasolla toimivan kenttäväen stressitekijä ja tulevaisuuden haaste.

Kati Sarvela

‍Eläköön sotessa toivo, ilo ja kokemuksellinen oppiminen!

Pauliina Aarva ja Kati Sarvela keskustelevat, kuinka ovat löytäneet itselleen takaisin jo kadonneen toivon ja ilon työhönsä.

Kati Sarvela ja Pauliina Aarva