Omahoito- tavallinen tiistai

Ajat muuttuvat. Ennen mietittiin, tarvitseeko potilas avun vai ei ja häntä juoksutettiin erityisasiantuntijalta toiselle. Tulevaisuudessa yhä useammin potilaalla voi olla vastuuhoitaja, joka yhdessä tiiminsä ja potilaan kanssa arvostavassa ilampiirissä ja kumppaneina miettivät, mitä toiveita ja tarpeita potilaalla juuri nyt on. Siirrymme aidosti potilaslähtöiseen aikaan, kun potilas voi aktiivisesti vaikuttaa siihen, mitä palveluita hän käyttää. Hanna Kortejärvi on farmasian tohtori, uudistuva.com ja Yhdistävä Lääketiede ry:n perustajajäseniä sekä MedWell Oy:n pääkoulutaja. Hanna avaa Iloa ja Toivoa -tapahtumamme Lapinlahden Lähteellä 20.1.2018.

-Hanna Kortejärvi-

”Diabeteshoitaja, Heikki, auttaa ja tukee diabetesta sairastavaa Saria tiedostamaan ja iloitsemaan arjessa tapahtuneista pienistä edistymisen askelista. Sari kertoo, että naapuruston kimppakävelyrinki on kokoontunut jo 7 kertaa 3 viikon aikana. Hän on havainnut, että lisääntyneen liikkumisen myötä ruokavaliossa on tapahtunut spontaaneja muutoksia parempaan suuntaan. Makeaa ja rasvaista ei tee mieli syödä entiseen malliin. Hän hämmästelee, että keho tietää mikä on haitallista. Yhdessä he päätyvät siihen, että painonseuranta ei ole nyt se olennainen asia, vaan Sari keskittyy havainnoimaan kehon viestejä. Heikki kertoo työväenopistolla alkavasta kehotietoisuus-ryhmästä, joka kokoontuu tiistai-iltaisin koko syksyn ajan. Ryhmä saattaisi olla tueksi ja avuksi siinä prosessissa, mikä Sarilla on jo spontaanisti käynnistynyt. 

Pitkä verensokeri on vielä vähän koholla ja Heikki lupaa konsultoida lääkäriä, että tarvitaanko lääkityksen muutoksia. Sari itse toivoo, että voisi jatkaa nykyisellä lääkityksellä, jotta näkee kuinka liikkumisessa ja ruokavaliossa tapahtuneet muutokset vaikuttavat diabeteksen hoitotasapainoon. Heikki lupaa välittää tämän toiveen lääkärille. Heikki ja Sari sopivat säännöllisestä yhteydenpidosta Omahoito-järjestelmän kautta. Seuraava tapaaminen on vasta puolen vuoden kuluttua, mutta Heikki lupaa sparrata ja olla tukena virtuaalisesti ja soittaakin saa.

Sari lähtee vastaanotolta iloisena ja Heikki kirjaa käynnin potilastietojärjestelmään. Heikki myhäilee tyytyväisenä ja miettii, että onpa hänellä hieno työ, kun saa iloita konkreettisista muutoksista ja etenemisestä! ”

Kuvaanko tässä tätä päivää vai tulevaisuutta? On ehkä paikkakuntia, joissa kehotietoisuus ryhmä kokoontuu juuri tiistaisin ja sikäli jonkun onnekkaan tavallinen tiistai on erilainen jo nyt. Suomessa on varmasti muutamia ihan tavallisia terveyskeskuksia ja työterveysasemia, joissa kokonaisvaltainen hoidosta sopiminen eli omahoito toteutuu. Terveydenhuollon ammattilainen ja asiakas toimivat luottamuksellisessa dialogissa pohtien ja sopien seuraavista askeleista. Minun tiedossani on kolme paikkaa, joissa ollaan ainakin lähellä tätä hypoteettista esimerkkiä: Tornion ja Alavuden terveysasemat ja Vuosaaren (Helsinki) terveys- ja hyvinvointikeskus.

Torniossa on käynnistynyt vuonna 2014 Omahoito2100 (OMA21) tutkimus- ja kehittämishanke, jossa toimin päätutkijana (OMA21 Pohtimo esitys). Kohderyhmänä ovat 75 vuotta täyttäneet ja monilääkityt ikäihmiset. Tavoitteena on, että ikäihmiset saavat tukea omahoitoon ja heillä on järkevä lääkehoito. Heille nimetään omahoitaja, joka toimii samaan tapaan kuin hypoteettisen esimerkin Heikki; Torniossa hän on Timo. Timolla on luottamuksellinen suhde asiakkaisiin ja hän toimii linkkinä sosiaali- ja terveyspalveluihin, yksityisiin palveluntarjoajiin ja  kolmanteen sektoriin. OMA21-hankkeessa Sote-integraatio on jo tapahtunut ja ikäihmisen valinnanvapautta kunnioitetaan kysymällä aina: ”Mitä toiveita ja tarpeita sinulla on nyt?” Palvelut löytyvät joskus terveysasemalta, joskus yksityisiltä toimijoilta tai kolmannelta sektorilta. Tyhjän päälle ei jää kukaan. Ikäihminen itse päättää mitä palveluita hän haluaa ja voi käyttää.Parhaimmillaan ikäihmisen tavallinen tiistai päivä on jotenkin erilainen sen jälkeen, kun hänen tarpeisiinsa on oikea-aikaisesti ja viivytyksettä vastattu.

Vuosaaren esimerkistä kuulin Helsingin kaupungin johtavalta ylilääkäriltä viime keväänä. Mallia on kuvattu ansiokkaasti Helsingin Sanomien jutussa (HS_Vuosaaren malli). Jutussa ylilääkäri Pia Luukkonen toteaa näin: ”Ennen päätettiin vain, tarvitseeko tämä ihminen ajan vai ei. Nyt mietitään heti, millaisesta avusta juuri hän hyötyisi.” Vuosaaren mallissa omahoitajaa kutsutaan vastuuhenkilöksi. Vastuuhenkilö toimii ensisijaisena kontaktina sote-palveluihin ja hän työskentelee moniammatillisessa 6-8 henkilön tiimissä. Totesimme tapaamisessa ylilääkärin kanssa, että Vuosaaren ja Tornion viitekehys ja toimintatavat ovat hyvin samankaltaiset ja alustavat kokemukset ja tulokset erittäin lupaavia.

STM:n rahoittama Potilas kuljettajan paikalle (Potku) I ja II hankkeet toimivat vuosina 2010-2014. Tapasin Potku-hankkeen hallinnossa toimivia henkilöitä Lahdessa vuonna 2013 ja saman vuoden joulukuussa kävin tutustumassa Alavuden innokkaisiin ja aikaansaaviin Pohjanmaan Potku:laisiin. Potku:ssa viitekehys on terveyshyötymalli ja toiminnan keskiössä potilas, hänelle nimetty asiakasvastaava ja heidän yhdessä laatima hoitosuunnitelma. Alavudella ylilääkäri ja asiakasvastaavat hoitajat kertoivat kokemuksistaan. Pohjanmaan Potku:n loppuraportin yhteenvedossa todetaan: ”Asiakaskunnalta saatu myönteinen palaute kannustaa jatkamaan hyviksi koettujen käytäntöjen parissa ja uusien kehittämisessä. Potku (Potilas kuljettajan paikalle) on edennyt merkittävän harppauksen perusterveydenhuollossa ja potilaiden omahoidossa eteenpäin. Tällä Potkun käytännössä hyväksi todetulla tiellä kannattaa jatkaa eteenpäin.”

Mikä yhdistää Potku- ja OMA21- hanketta sekä Vuosaaren mallia?

 1. Hoidon kokonaisvaltaisuus ja jatkuvuus (Stephenson ym. 1993, Haynes ym. 2004)
 2. Luottamuksellisuus (Pitkälä, Savikko, 2007)
 3. Kumppanuus ja emotionaalinen tuki (WHO, 2003)
 4. Kuulluksi tuleminen sekä kokemus tuesta ja hoidon yksilöllisestä räätälöinnistä (Pitkälä, Savikko, 2007)
 5. Hyväksyntä ja hyväksyvä ilmapiiri (Epstein ym. 2004, Savikko ym. 2005, Pitkälä, Savikko, 2007)

Kohdissa 1.-5. listattujen asioiden on todettu parantavan hoitoonsitoutumista. Kokonaisvaltaisuuden ja hoidon jatkuvuuden suotuisat vaikutukset hoitoon sitoutumiseen on julkaistu jo vuonna 1993. Meillä on teoriatietoa, joka ei ole siirtynyt käytäntöön.  Sote-uudistus on mahdollisuus asiakaskeskeisten palvelumallien kehittämiseen, testaamiseen ja käyttöönottoon.  Yhteistyö eri ammattiryhmien kesken voi alkaa jo ensi tiistaina ja asiakkaalta voi samaisena tiistaina kysyä:” Mitä sinulla on mielen päällä?” Ajattelu- ja toimintavoissa meillä jokaisella on valinnavapautta jo nyt. Ei tarvitse odottaa vuoteen 2019 saakka.

Viitteet

 1. ———Epstein R, Alper B, Quill T. Communicating evidence for participatory decision making. JAMA 2004;291:2359-66
 2. Haynes R, McDonald H, Garg A, Montague P. Interventions for helping patients to follow prescriptions for medications. Cochrane Database Syst Rev 2004;(2)
 3. —Pitkälä ja Savikko. 2007. Potilaan sitoutuminen hoitoon, Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim, 123(5):501-2
 4. —Routasalo P, Airaksinen M, Mäntyranta T ja Pitkälä K. 2009. Potilaan omahoidon tukeminen. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 125(21):2351-9
 5. Stephenson BJ, Rowe BH, Haynes RB, Macharia WM, Leon G. The rational clinical examination. Is this patient taking the treatment as prescribed? JAMA 1993;269:2779-81.
 6. —World Health Organisation (WHO). 2003. Pitkäaikaishoitoihin sitoutuminen- näyttöä toiminnan tueksi. Suomentanut Lääketietokeskus

BLOGIT

Katin sosiaali- ja terveyspoliittinen sekä sisäisen turvallisuuden selonteko

Traumainformoitu, ACE-tietoinen kulttuuri, on ihmisluonnonsuojelua.

Ajatuksia sukupuolisesti, henkisesti ja kultuurisesti sensitiivisestä traumainformoidusta työotteesta

Erilasia menetelmiä voidaan yhdistää sukupuolisensitiivisesti, hengellisesti ja kulttuurisesti sensitiivisesti, hybridisti, ottaen huomioon kunkin ryhmän oma perinne ja erityistarpeet.

Kati Sarvela

Medikaalisista traumoista diagnooseihin - Mielenterveyden edistämistä traumainformoidusti

Monimuotoiset mielenterveysongelmamme tarvitsevat monimuotoisia, moniammatillisia, viisaita, kokonaisvaltaisia ratkaisuja. 

Kati Sarvela

Faktoja lapsuuden haitallisten kokemusten tutkimuksista ja resilienssitekijöistä

Kymmenen faktaa lapsuuden haitallisista kokemuksista ja resilienssistä.

Kati Sarvela

Pohdintaa traumasta ja väkivallasta

Aikamme on tehnyt yhä näkyvämmäksi trauman ja väkivallan välisen liiton, ja tarvitsemme rauhanomaista kansalaisaktivismia, jottemme anna lisää sijaa yhteiskuntaamme väkivaltaistumiselle.

Kati Sarvela

Covid-19, traumatietoisuus ja resilienssi

Järjestelmä, jossa unohdetaan haavoitettujen ihmisryhmien erityistarpeet, on paitsi kallis myös epäinhimillinen. Tehokkaat sote-palvelut luodaan kuuntelemalla juuri heitä erityisen herkällä korvalla.

Ajatuksia traumasta, traumainformoidusta järjestelmästä ja työotteesta

Traumainformoidussa liikkeessä ihmiset koulutetaan tiedollisesti ja kokemuksellisesti uuteen ymmärrykseen traumoista. Työskentely niiden parissa on varsin erilaista nykyään kuin vaikkapa perinteisessä viime vuosisadan psykoanalyyttisessä työskentelyssä.

Mikä ihmeen traumainformoitu?

Muistutan, että traumainformoitu organisaatio ei ole itse päämäärä, vaan se on kollektiivinen askel kohden syvällistä toipumiskulttuuria, jossa osaamme käydä voimavaralähtöisesti ja parantavasti keskusteluja myös epämukavista ja kipeistä teemoista. ‍

- Kati Sarvela -

Yhteinen kieli - traumatietoisuutta ihmissuhdetyöhön - videoita

Täältä löydät videoita liittyen kirjaamme Yhteinen kieli - Traumatietoisuutta ihmisten kohtaamiseen (kustantaja Basam Books, 2020)

Mitä yhteistä on COVID-19:lla ja väkivallalla?

YHTEENVETONA sekä virusinfektiot että väkivalta ovat tarttuvia sairauksia, jotka voivat muuttua pandemiaksi. Ne molemmat voivat johtaa kuolemaan, fyysiseen sairastavuuteen, traumatisoitumiseen ja ihmisten eristäytymiseen. Covid-19 vastaan rokotus on erilainen kuin väkivaltaa vastaan rokottaminen.

Kati Sarvela

Intersektionaalinen analyysi ja traumainformoitu terveydenhoitojärjestelmä

Kuinka intersektionaalisuus liittyy traumainformoituun liikkeeseen ja erityisesti terveydenhuoltoon?

Kati Sarvela

Yhteinen kieli - Traumatietoisuutta ihmisten kohtaamiseen ennakkojulkkarit

Ennakkojulkkarit kirjastamme "Yhteinen kieli - Traumatietoisuutta ihmisten kohtaamiseen"

Komplisoituneen trauman jäljillä

Komplisoitunut trauma saa alkunsa pitkäkestoisessa stressissä, joka on niin vaikeaa, että stressin automaattinen sääntely kehossa lopulta muuttuu mahdottomaksi. Erityisen haavoittuvia komplisoituneelle traumaperäiselle stressille ovat he, jotka ovat kokeneet stressiä varhaislapsuudessa hermoston ollessa vielä muodostumassa.

Jukka Packalen

Hammashoitohuone teatterinäyttämönä

Trauma varastaa liian usein mielikuvituksemme ja elämämme muuttuu liian vakavaksi. Tärkeä osa toipumista on luovuuden ja mielikuvituksen kapasiteetin palauttamista. Niiden avulla voimme löytää itsemme meitä dominoivien narratiivien takaa.

Kati Sarvela

Traumainformoitu järjestelmä ja ihmisoikeudet

Meidän on täytettävä tieteen ja ihmisoikeusaktivismin välillä oleva kuilu sekä tarjottava traumatietämyksemme paitsi ruohonjuuritasolle myös johtamiseen ja rakenteisiin.

Kati Sarvela

Voiko korona pandemia tuoda tullessaan mitään hyvää kansalaisille ja kansakunnille?

Olemme saaneet huomata, että korona tuo mukanaan huolta, pelkoa, ahdistusta ja surua. Nykyisen pandemian voi ajatella olevan myös kollektiivisesti globaali trauma, joka osoittaa kuinka helposti haavoittuvan elämäntavan olemme maapallolle rakentaneet.

Kati Sarvela

Sydänyhteyden neurobiologiaa

Meille ammatilaisillekin alkaa yhä enemmän valjeta monialaisessa tieteellisessä yhteistyössä se, että tämä sydänyhteys ei ole mitään “hörhöä sanahelinää”, vaan se näyttää olevan puhdasta interpersonaalista neurobiologiaa

Kati Sarvela

Krooninen kipu, trauma ja vireystila

Trauma ja kipu näyttävät kietoutuvan erottamattomasti toinen toisiinsa. Krooninen kipu voi olla traumaperäistä ja siitä itsessään kärsiminen voi olla henkilölle traumatisoivaa.

Kati Sarvela

Sosiaalinen epigenetiikka

Myötätuntoon rakentuvan sosiaalisen epigeneettisen muuntelun voi lukea ihmisluonnosuojelun piiriin kuuluvaksi.

Kati Sarvela

Kollektiivisesta traumasta ja yhteiskuntarauhasta

Kati Sarvela, HLL, terapeutti (sensomotorinen psykoterapia, hypnoterapia)

Mitä tarkoitetaan traumainformoidulla systeemillä terveydenhuollossa?

Traumainformoidussa systeemissä (TIS) on kolme tasoa: systeemi, hoiva ja varsinaiset traumainterventiot.

Yhteinen kieli - Traumainformoitu kohtaaminen ihmistyössä

VIDEO Toukokuun 2019 alkupuolella kokoonnuimme Maunula-talolle keskustelemaan traumainformoidusta kohtaamisesta. Juontajana toimi Hanna Kortejärvi, ja keskustelijoina Maria Lindroos, Johanna Linner Matikka ja Kati Sarvela.

Basam Books ja Iloa ja toivoa -verkosto yhteistyössä

Näyttöön perustuvaa vai asiakkaan kokemukseen luottavaa psykoterapiaa?

Meillä on ruohonjuuritasolla loistavia osaajia, jotka osaavat työnsä. Ehkä olisi aika kuunnella asiakkaiden lisäksi myös heitä. Tarvitsemme säätelyjärjestelmää, mutta sen täytyy olla inhimillisen elämän orgaanista olemusta kunnioittava.

soTE, SOte vai SOTE?

Sosiaalityö on panostus kansalaisten yhteisölliselle hyvinvoinnille. Sosiaalityö on investointia tulevaisuuteen. Se on kustannustehokkuutta, joka näkyy myös soTE-säästöinä. Se on ihmisen tukemista ja auttamista henkilökohtaiseen kukoistukseen.

Kohti traumasensitiivistä hengellisyyttä

Keskinäisen luottamuksen ja varauksettoman hyväksynnän, väkivallattoman henkisen yhteisön, ylläpitämiseen tarvitaan tietoa traumoista ja niiden seurauksista mutta myös toivon esillä pitämistä. Yhteisö, joka on samanaikaisesti turvallinen ja ennakoitava, avoin, virtaava ja notkea, syvällinen ja leikkisä, prosessinomainen eli sanalla sanoen Elävä.

Pirkko Olanterä

Kuinka valetaan peruskivet traumainformoituun organisaatiokulttuuriin?

On olemassa yhä enemmän näyttöä siitä, että lapsuuden hankalat kokemukset ja muut "traumat", tunnehaavamme, vaikuttavat merkittävästi oppimiseemme ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiimme. Sitä mukaan kun tätä tieteellistä näyttöä on alkanut kasaantua lisää, on traumainformoituja käytäntöjä alettu integroimaan kansainväilsesti yhä kasvavassa määrin, paitsi kouluihin ja varhaiskasvatukseen, myös sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Kati Sarvela

Traumainformoituhoito osa 2

Traumainformoitu kohtaaminen tarjoaa työkaluja hoitokultuurin inhimillistämiseen. Erikoislääkäri ja psykoterapeutti Anne Pelkonen keskustelee Pekka Piirron kanssa traumainformoidusta hoidosta.

Lapsuuden haitalliset kokemukset ja traumainformoitu järjestelmä

Euroopassa Skotlanti ja Wales ovat traumainformoidun järjestelmän luomiessa edelläkävijämaita. Myös Islannissa ollaan paneuduttu tehokkaasit lapsuuden eriarvoistumiseen ja heidän kaltoinkohteluun sekä laiminlyöntiin. Jospa me Suomessakin vähitellen löydämme tahtotilan pureutua sairauksia ja mielenterveysongelmia ennaltaehkäisevään traumainformoituun kohtaamiseen.

Kati Sarvela

Vallitseeko työpaikallasi turvallisuuden ilmapiiri?

Kun fyysiseen turvallisuuden muotoon suunnataan liiallinen huomio, terapeuttisesta tai koulutustilasta muodostuu pikemminkin vankila kuin oppimista edistävä ja parantava tila. Pahimmassa tapauksessa yliturvallisesta fyysisestä tilasta syntyykin lukemattomin säännöin ja määräyksin ihmistä kaltoin kohteleva ympäristö. On tärkeää muistaa, että fyysisesti turvallista tilaa ei koskaan synny, mikäli rinnalla ei samanaikaisesti ole sosiaalista, psykologista ja moraalista turvaa.

Kuinka tuen kaltoinkohdeltua lasta?

Aikuinen voi myötätuntoisella toiminnallaan luoda vähitellen olosuhteet lapsen ja nuoren ihmisen henkiselle kasvulle. Ilman aikuisten rakkaudellista tukea, emme kasva hyvää elämää rakentavina, itseohjautuvina, oman elämämme käsikirjoittajina.

Demokratia on vastalääkettä organisaation traumoille

Keskeistä traumainformoidulle järjestelmälle on, että sitä ohjataan terveillä rakenteilla ja demokraattisilla johtamistyyleillä. Aivan kuten traumasta toipuvien yksilöiden, myös organisaatioiden, turvallisuuden kokemusta on niillä vahvistettava. Sandra Bloom kiinnittää huomionsa siihen, että joskus valitettavasti jopa tieteen nimissä, on luotu esteitä, jotka vaikeuttavat organisaation muuttumasta terveeksi itseorganisoituvaksi systeemiksi, kokonaisvaltaisesti parantaviksi turvapaikoiksi.

Ilon ja toivon päihdetyötä

Eniten minua koskettivat Inhimillisyyden vallankumous -kirjan näkökulman kiteyttävät seitsemän teesiä. Nuo teesit perustuvat kirjan kirjoittajien kokemuksiin, eri tieteen alojen tutkimuksiin sekä keskusteluihin kansalaisten ja sote-alan ammattilaisten kanssa.

Väärinkäsityksiä traumainformoidusta hoitamisesta

Traumainformoitu hoito on monelle hankala sanapari ymmärtää, ja se saattaa luoda helposti väärinkäsityksiä. Minusta tätä käsitettä on kuitenkin hyvä oppia käyttämään, koska se on kansainvälisesti käytetty termi.

Kati Sarvela

VIDEO: INHIMILLISYYDEN VALLANKUMOUS - ILOA JA TOIVOA kirjan julkistamistilaisuus

Video Basam booksin järjestämästä tInhimillisyyden vallankumous -kirjan julkistamistilaisuudesta Tiedekulmassa lokakuussa 2018. Kirjan kirjoittajat keskustelevat mm. Inhimillisyyden vallakumous -kirjan seitsemästä teesistä.

VIDEO: Traumainformoidun hoidon näkökulmaa hammashoitopelkoon

Suunhoidon ammattilaiset hyöytyvät monin tavoin traumainformoiduista hoitokäytännöistä. Traumainformoidusta näkökulmasta katsottuna hammaslääkärit ovat pääkallopaikalla, koska he näkevät joka päivä työssään tunnehaavojen jälkiä terveydessä ja mielenterveydessä.

Kati

Yhteisöt ovat kuin biologisia organismeja

Niin kuin yksittäinen ihminen, myös ryhmä, vaikkapa työyhteisö voi olla stressaantuneessa tilassa, vireystilaikkunan ulkopuolella. Stressi voi olla ylikuormittuneisuutta tai historian aikana kasaantunutta traumaattista stressiä.

Kati Sarvela

VIDEO: Tammikuun 2018 tapahtuman fiiliksiä.

Tammikuun 2018 tapahtuman fiiliksiä.

Kokemustieto ja myötätunto hoitamisen apuna

Kokemuksiin suhtaudutaan terveydenhuollossa kaksijakoisesti. Potilaiden kokemukset ovat välttämättömiä sairauksien diagnoosissa ja hoidossa. Ihminen itse kertoo, mikä paikka on kipeä, miten parantuminen etenee ja miten hän yleensäkin voi. Tämän lisäksi usein tehdään erilaisia laboratoriokokeita ja tutkimuksia.

Riisutaanko hypnoosi maagisesta kaavustansa? Neurotieteet arkipäiväistävät hypnoosin imagoa

Suurin ero hypnoosilla ja mindfulnessilla on, että niiden historialliset juuret ovat erilaiset. Ennustan, että tulevaisuudessa tietoisuustaidoissa hyödynnetään enemmän myös hypnoosista opittuja ilmiöitä. Nämä perinteet täydentävät toinen toisiaan siinä missä taiteellisetkin flowtilat (muuntuneet tajunnan tilat). Tiloja on kuitenkin osattava käyttää parantavasti, oikealla eettisellä, “integroivalla” eli tilojen vuorovaikutusta parantavalla, yhdistävällä asenteella.

Omahoito- tavallinen tiistai

Diabeteshoitaja, Heikki, auttaa ja tukee diabetesta sairastavaa Saria tiedostamaan ja iloitsemaan arjessa tapahtuneista pienistä edistymisen askelista. Sari kertoo, että naapuruston kimppakävelyrinki on kokoontunut jo 7 kertaa 3 viikon aikana. Hän on havainnut, että lisääntyneen liikkumisen myötä ruokavaliossa on tapahtunut spontaaneja muutoksia parempaan suuntaan. Makeaa ja rasvaista ei tee mieli syödä entiseen malliin. Hän hämmästelee, että keho tietää mikä on haitallista.

Hanna Kortejärvi

Mikä kohtaamisessa on tärkeää?

Karita Palomäki pohtii, millainen on parantava kohtaaminen. Ihmisen hoitaminen ei ole vain konemaista biologista ajattelua, vaan voimme aktivoida potilaan omia parantavia voimia, kun osaamme kohdata potilaitamme arvostavasti, kokonaisina ihmisinä. Onneksi näitäkin taitoja voi opettaa kokemuksellisin mentelmin.

Karita Palomäki

Sotesoppaan uusi resepti?

Terveydenhoitojärjestelmämme on tällä hetkellä kriisissä. Tämä ei ole pelkästään poliittisten päättäjien ongelma. Se on ruohonjuuritasolla toimivan kenttäväen stressitekijä ja tulevaisuuden haaste.

Kati Sarvela

‍Eläköön sotessa toivo, ilo ja kokemuksellinen oppiminen!

Pauliina Aarva ja Kati Sarvela keskustelevat, kuinka ovat löytäneet itselleen takaisin jo kadonneen toivon ja ilon työhönsä.

Kati Sarvela ja Pauliina Aarva