Inhimillisyyden vallankumous
TYÖPAJOJA
KOULUTUKSIA
VERKOSTOITUMISTA

TUTUSTU AKTIVISTEIHIN

Pauliina Aarva

"Potilaskeskeisyyden vahvistamiseksi on otettava monipuolisesti huomioon tutkimuksen tuottamaa tietoa ja kunneltava palvelujen käyttäjiä, tavallisia ihmisiä."

TUTUSTU
Kati Sarvela

"Hammaslääkärin työn tarve vähenisi huomattavan paljon, mikäli jokainen lapsi pääsisi osalliseksi parantavaa näytelmää jo syntymästään saakka."

TUTUSTU
Hanna Kortejärvi

"Jos terveydenhoidossa haluamme tarjota kustannusvaikuttavia hoitoja ja sekä potilaiden että henkilökunnan kokemuksetkoetaan tärkeiksi, emme voi enää sivuttaa sellaista, mikä on rationaalisuudenja sanojen tuolla puolen."

TUTUSTU

KOULUTUKSET JA TAPAHTUMAT

Stadin joulumarkkinat
Aktivistimme Stadin joulumarkkinoilla!
Alkaa
22.12.2018 klo. 16.00
Loppuu
22.12.2018 klo. 17.00
LUE LISÄÄ
Traumainformoitu hoito — Läsnäoloa ja tunnetaitoja terveydenhoidon henkilöstölle
Traumainformoidulla hoitamisella tarkoitetaan tunnehaavoja huomioivaa hoitamista. Sen filosofian taustalla on ajatus siitä, että traumaattiset kokemukset saavat ihmisen käyttäytymään usein epätarkoituksenmukaisesti ja tavalla, joka ei ole järkisyin perusteltua. Ottamalla tämän huomioon eri terveydenhuollon pisteissä, voidaan pienilläkin teoilla helpottaa merkittävästi traumatisoituneen ihmisen hoidon etenemistä ja ...
Alkaa
23.2.2019 klo 9.00
Loppuu
23.2.2019 klo 16.30
LUE LISÄÄ
Meditaatio, flow ja hypnoosi - Hyvinvointia rationaalisen ajattelun tuolta puolen?
Alkaa
26.4.2018 15.30
Loppuu
26.4.2018 18.00
LUE LISÄÄ
Sisäistä teatteria sote-ammattilaisille - Tutki itseäsi luovuuden ja hyväksyvän läsnäolon keinoin
Suunnitteilla on Sisäisen teatterin ohjaajakoulutus. Osallistuminen tälle kurssille voi tarjota mahdollisuuden tähän vuoden mittaiseen jatkokoulutukseen.
Alkaa
7.8.2018
Loppuu
8.9.2018
LUE LISÄÄ
Leikkisyyttä luennointiin - Kuivastakin aiheesta voi tehdä mehevää!
Tällä kurssilla valmistelemme luennoitsijoita ja työpajojen vetäjiä hyvään itseilmaisuun. Esiintyminen on luonnollista vuorovaikutusta. Tule löytämään oma tapasi kohdata yleisö ja harjoittele heittäytymään draamalliseen leikkiin. Asiapitoinenkin alustus voi olla hauska!
Alkaa
7.4.2018 klo. 10.00
Loppuu
7.4.2018 klo. 17.00
LUE LISÄÄ

BLOGIT, PODCASTIT JA VIDEOT

Väärinkäsityksiä traumainformoidusta hoitamisesta

Traumainformoitu hoito on monelle hankala sanapari ymmärtää, ja se saattaa luoda helposti väärinkäsityksiä. Minusta tätä käsitettä on kuitenkin hyvä oppia käyttämään, koska se on kansainvälisesti käytetty termi.

Lue lisää
VIDEO: INHIMILLISYYDEN VALLANKUMOUS - ILOA JA TOIVOA kirjan julkistamistilaisuus

Video Basam booksin järjestämästä tInhimillisyyden vallankumous -kirjan julkistamistilaisuudesta Tiedekulmassa lokakuussa 2018. Kirjan kirjoittajat keskustelevat mm. Inhimillisyyden vallakumous -kirjan seitsemästä teesistä.

Lue lisää
VIDEO: Traumainformoidun hoidon näkökulmaa hammashoitopelkoon

Suunhoidon ammattilaiset hyöytyvät monin tavoin traumainformoiduista hoitokäytännöistä. Traumainformoidusta näkökulmasta katsottuna hammaslääkärit ovat pääkallopaikalla, koska he näkevät joka päivä työssään tunnehaavojen jälkiä terveydessä ja mielenterveydessä.

Lue lisää
Yhteisöt ovat kuin biologisia organismeja

Niin kuin yksittäinen ihminen, myös ryhmä, vaikkapa työyhteisö voi olla stressaantuneessa tilassa, vireystilaikkunan ulkopuolella. Stressi voi olla ylikuormittuneisuutta tai historian aikana kasaantunutta traumaattista stressiä.

Lue lisää
VIDEO: Tammikuun 2018 tapahtuman fiiliksiä.

Tammikuun 2018 tapahtuman fiiliksiä.

Lue lisää
Kokemustieto ja myötätunto hoitamisen apuna

Kokemuksiin suhtaudutaan terveydenhuollossa kaksijakoisesti. Potilaiden kokemukset ovat välttämättömiä sairauksien diagnoosissa ja hoidossa. Ihminen itse kertoo, mikä paikka on kipeä, miten parantuminen etenee ja miten hän yleensäkin voi. Tämän lisäksi usein tehdään erilaisia laboratoriokokeita ja tutkimuksia.

Lue lisää
Riisutaanko hypnoosi maagisesta kaavustansa? Neurotieteet arkipäiväistävät hypnoosin imagoa

Suurin ero hypnoosilla ja mindfulnessilla on, että niiden historialliset juuret ovat erilaiset. Ennustan, että tulevaisuudessa tietoisuustaidoissa hyödynnetään enemmän myös hypnoosista opittuja ilmiöitä. Nämä perinteet täydentävät toinen toisiaan siinä missä taiteellisetkin flowtilat (muuntuneet tajunnan tilat). Tiloja on kuitenkin osattava käyttää parantavasti, oikealla eettisellä, “integroivalla” eli tilojen vuorovaikutusta parantavalla, yhdistävällä asenteella.

Lue lisää
Omahoito- tavallinen tiistai

Diabeteshoitaja, Heikki, auttaa ja tukee diabetesta sairastavaa Saria tiedostamaan ja iloitsemaan arjessa tapahtuneista pienistä edistymisen askelista. Sari kertoo, että naapuruston kimppakävelyrinki on kokoontunut jo 7 kertaa 3 viikon aikana. Hän on havainnut, että lisääntyneen liikkumisen myötä ruokavaliossa on tapahtunut spontaaneja muutoksia parempaan suuntaan. Makeaa ja rasvaista ei tee mieli syödä entiseen malliin. Hän hämmästelee, että keho tietää mikä on haitallista.

Lue lisää
Monta lääketiedettä, monta hoitoa

Yksi vai monta lääketiedettä? Terveydenhuollossa dualistinen ihmiskäsitys näyttää olevan muuttumassa. Lääketiede ja sen myötä terveyden- ja sairaanhoito monimuotoistuu. Muutos voi olla hämmentävää, kun vanha jako kehoon ja mieleen ei enää pädekään samalla tavoin kuin aikaisemmin.

Lue lisää
Mikä kohtaamisessa on tärkeää?

Karita Palomäki pohtii, millainen on parantava kohtaaminen. Ihmisen hoitaminen ei ole vain konemaista biologista ajattelua, vaan voimme aktivoida potilaan omia parantavia voimia, kun osaamme kohdata potilaitamme arvostavasti, kokonaisina ihmisinä. Onneksi näitäkin taitoja voi opettaa kokemuksellisin mentelmin.

Lue lisää
Sotesoppaan uusi resepti?

Terveydenhoitojärjestelmämme on tällä hetkellä kriisissä. Tämä ei ole pelkästään poliittisten päättäjien ongelma. Se on ruohonjuuritasolla toimivan kenttäväen stressitekijä ja tulevaisuuden haaste.

Lue lisää
‍Eläköön sotessa toivo, ilo ja kokemuksellinen oppiminen!

Pauliina Aarva ja Kati Sarvela keskustelevat, kuinka ovat löytäneet itselleen takaisin jo kadonneen toivon ja ilon työhönsä.

Lue lisää

YHTEISTYÖKUMPPANIT