Blogi

Kohti ihmistenvälistä yhteyttä – yhteisö kanssasäätelijänä

Elämme palveluyhteiskunnassa, jossa ihmiselle niin luonnollinen yhteisöllisyys, vastavuoroisuus ja toisen ihmisen kanssa tapahtuvaan kanssasäätelyyn perustuva luonnolline
Tutustu

Kärsitkö kanssasäätelyn vajeesta

Minkälainen vaikutus kansanterveyteen mahtaisi olla sillä, että loisimme uuden diagnoosiluokan, joka olisi nimeltään ”Krooninen kanssasäätelyn vaje”? Mielestäni tätä tarv
Tutustu

Kuka pelkää hammaslääkäriä – kirjan julkaisutiedote

Kokonaisvaltaisesti parantava hoitoympäristö vaatii syvällistä terveydenhuollon kulttuurin ja yhteiskunnallisen ilmapiirin muutosta sekä tätä tukevaa sosiaalipolitiikkaa
Tutustu

Kanssasäätelyllä hyvinvointia aivoille

TURVALLISUUDEN kokemus ja ravitsevat ihmissuhteet ovat aivoille tervehdyttävää ja korjaavaa superenergiaa. Näemme ympärillämme turvattomien ihmissuhteiden kollektiivisia
Tutustu

Historiamme elää hermostossamme

Kulttuuri- ja henkilöhistoriamme elää hermostossamme. Syrjintä, rasismi, laiminlyönti ja kaltoinkohtelu vaikuttavat aivoihimme ja hermostomme. Näin menneet kokemukset
Tutustu

Työpaikat aikuisten oppimisympäristöinä

Istuimme eilen kahvilassa viettäen aikaa ystävyyden ja yhteistyön merkeissä täydet kuusi tuntia jakaen ajatuksia ja kokemuksia sekä parantaen jälleen kerran
Tutustu

Traumainformoitu työote

SEURAAVASSA pyrin tiivistetysti avaamaan sitä, mistä traumainformoidussa työotteessa on kysymys. Pohjana pohdiskelussani on erinomainen Levensonin (2017) artikkeli, jossa
Tutustu

Polyvagaaliteoriasta

POLYVAGAALITEORIASTA voi olla montaa mieltä, mutta koulutuksissa se on osoittautunut erinomaiseksi käyttöteoriaksi turvan olemuksesta. Lukuisat ihmiset ovat saaneet siitä
Tutustu

Ratkaisuja ihmiskunnan tulevaisuuden haasteisiin – Osa 4. IPNB

Ratkaisuja tulevaisuuden ongelmiin voi löytyä myös interpersonaalisesta neurobiologiasta (IPNB). Sen laajantaa mukavasti meidän lääkäreidenkin perspektiiviä. Lääketieteil
Tutustu

Ratkaisuja ihmiskunnan tulevaisuuden haasteisiin – Osa 3. Normaaliuden myytti

Gabor Maté (2022): Nykyinen lääketieteellinen paradigma, joka juontuu näennäisesti tieteellisestä suuntauksesta ja muistuttaa enemmän
Tutustu

Ratkaisuja ihmiskunnan tulevaisuuden haasteisiin – Osa 2. Myötätunto

Lääkäri ja myötätuntotutkija Stephen Trzeciak tuo esille sen, että tämänhetkinen terveydenhuolto on synnyttänyt uuden kansanterveysongelman: lääkärit eivät ole
Tutustu

Ratkaisuja ihmiskunnan tulevaisuuden haasteisiin – Osa 1. Systeemiäly

Ihmiskunnan kannalta on välttämätöntä, että teemme paradigmasiirtymään biopsykososiaaliseen eli kokonaisvaltaiseen, systeemiseen, ihmiskuvan. On täysin riittämätöntä,
Tutustu

Leikki on lapsen työtä

NEUROTUTKIJA Alan Schoren mukaan oikeanpuoleiset aivoprosessit ovat hallitsevia psykoterapiassa. Kiintymyssuhdeteoreetikot ovat melko yksimielisiä siitä, että ensisijaise
Tutustu

Kuinka lapsesta kasvaa kokoaivoaikuinen – aivojen integraatio

Kun ottaa huomioon nykyisen lasten ja nuoren mielenterveystilanteen, ymmärtää, että meidän on muutettava lähestymistapaamme mielenterveysongelmiin. Emme voi katsoa lapsen
Tutustu

Traumasta ei toivu vain puhumalla

Pelkälle puheelle rakentuva terapia ei riitä trauman moninaisten seuraamusten purkamiseen. Joskus asia voi olla jopa päinvastoin. Mitä useammin puhut ja samaistut traumaa
Tutustu

Toksisesta stressistä kohti myötätuntoa ja resilienssiä

Monelle toksisen stressin oireista kärsivälle käy niin, että unohdamme mitä itsellemme tai suvuillemme on tapahtunut. Kehoruumiimme kuitenkin muistaa.
Tutustu

Kanssasäätelyllä luomme vakautta, hyvinvointia ja yhteiskuntarauhaa

Kanssasäätelyn vakauttava ja hyvinvointia edistävä voima ei ulotu vain lapsiin, vaan se toimii myös aikuisilla. Laajemmassa mittakaavassa kanssasäätelyn voi ajatella olev
Tutustu

Organisaatiot ovat kuin biologisia organismeja

Ryhmien, kuten organisaatioiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan voidaan ajatella toimivan kuin biologinen organismi. Yksilöt liittyvät toinen toisiinsa esimerkiksi peilisoluj
Tutustu

Mitä tarkoitetaan traumainformoidulla systeemillä terveydenhuollossa?

Traumainformoidussa systeemissä (TIS) on kolme tasoa: systeemi, hoiva ja varsinaiset traumainterventiot. Tässä kirjoituksessa avataan näitä tasoja tarkemmin.
Tutustu

Hyvinvointialueet – siirtymä kohti ennaltaehkäisevää toimintakulttuuria

Nykyinen yksilökeskeinen ajattelu, jossa mitataan suoritteita ja sammutellaan tulipaloja, ei rakenna pohjaa hyvinvointialueiden kestävälle palvelukehitykselle eikä inhimi
Tutustu

Sukupuolisesti, henkisesti ja kulttuurisesti sensitiivisestä traumainformoidusta työotteesta

Erilaisia menetelmiä voidaan yhdistää sukupuolisensitiivisesti, hengellisesti ja kulttuurisesti huomioiden kunkin ryhmän oma perinne ja erityistarpeet.
Tutustu

Samarialainen nainen – kertomus yhteisöllisestä toipumisesta

Henkisyys ja hengellisyys voivat ovat osa eksistentiaalista hyvinvointia. Uskontoihin voi kasaantua myös ylisukupolvista traumaa ja alistavia sekä syrjiviä käyntäntöjä. S
Tutustu

Seitsemän traumainformoidun sitoutumisen käytäntöä

... vahvistamaan demokratiaa, myötätuntoa ja väkivallatonta yhteiskuntaa. Toipuminen ihmiskuntana vaatii, että yhdistämme pään ja sydämen eli kehollisen viisauden.
Tutustu

Monimuotoinen mielenterveys ja sen hoito

Monimuotoiset mielenterveysongelmamme tarvitsevat monimuotoisia, moniammatillisia, viisaita ja kokonaisvaltaisia ratkaisuja.
Tutustu

Mitä yhteistä on COVID-19:lla ja väkivallalla?

Sekä virusinfektiot että väkivalta ovat tarttuvia sairauksia, jotka voivat muuttua pandemiaksi. Molemmat voivat johtaa fyysiseen sairastavuuteen ja kuolemaan..
Tutustu

Psyykkinen väkivalta – työelämän tiedostamaton sudenkuoppa

Vuorovaikutuskulttuuriimme sisältyy tiedostamattomia sudenkuoppia, jotka vaikuttavat keskeisellä tavalla meidän jokaisen voimavaroihin
Tutustu

Krooninen kipu, trauma ja vireystila

Trauma ja kipu näyttävät kietoutuvan erottamattomasti toinen toisiinsa. Krooninen kipu voi olla traumaperäistä ja siitä itsessään kärsiminen voi olla henkilölle traumatis
Tutustu

Episteminen oikeudenmukaisuus ja trauma

Traumatisoitumista on monenmuotoista. On historiallista traumaa, petostraumaa, yksilöllistä traumaa kollektiivista traumaa. Jotkut tutkijat kirjoittavat epistemisestä t
Tutustu

Toivon kulttuuri - Turvallisuuden sekä trauma- ja kehotietoisuuden etiikka

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin alkuperä on eettisessä toiminnassa. Kirsi Törmi (2020) ehdottaa taidealojen eettiseksi ohjenuoraksi keho- ja traumatietoisuutta.
Tutustu

Uuden ajan organisaatio on turvallinen ja inhimillinen – 3 tutkimusta

Keskustelimme eilen TraumaCafe verkkokahvilassa uuden ajan organisaatioista. Vieraanamme oli Teal Suomi -yhteisöstä Anu Rautanen
Tutustu

Traumainformoitu hoito – väärinkäsityksiä

Traumainformoitu hoito on monelle hankala sanapari ymmärtää, ja se saattaa luoda helposti väärinkäsityksiä. Minusta tätä käsitettä on kuitenkin hyvä oppia käyttämään, kos
Tutustu

Kohti traumainformoituja hengellisiä ja henkisiä yhteisöjä

Uskonnollinen trauma on traumaattinen kokemus, joka syntyy fundamentalistisessa tai autoritaarisessa yhteisössä.
Tutustu

Kohti traumasensitiivistä hengellisyyttä

Keskinäisen luottamuksen ja varauksettoman hyväksynnän, väkivallattoman henkisen yhteisön ylläpitämiseen tarvitaan tietoa traumoista ja niiden seurauksista...
Tutustu

Tietoisuustaidot ihmistenvälisten laatuyhteyksien perustana

Ihmisten väliset suhteet ja kohtaamisten onnistuminen on erityisen tärkeää ihmisläheisen työn toimialoilla
Tutustu

Covid-19, traumatietoisuus ja resilienssi

Järjestelmä, jossa unohdetaan haavoitettujen ihmisryhmien erityistarpeet, on paitsi kallis myös epäinhimillinen. Tehokkaat sote-palvelut luodaan kuuntelemalla juuri heitä
Tutustu

Traumatietoisuus organisaation kulttuurisena vahvuutena

Traumatietoisuus organisaatiokontekstissa tarkoittaa traumainformoitua (trauma-informed), kehityksellisesti maadoittunutta organisaatiota.
Tutustu

Blogi

Kohti ihmistenvälistä yhteyttä – yhteisö kanssasäätelijänä

Elämme palveluyhteiskunnassa, jossa ihmiselle niin luonnollinen yhteisöllisyys, vastavuoroisuus ja toisen ihmisen kanssa tapahtuvaan kanssasäätelyyn perustuva luonnolline

Lue lisää
Kärsitkö kanssasäätelyn vajeesta

Minkälainen vaikutus kansanterveyteen mahtaisi olla sillä, että loisimme uuden diagnoosiluokan, joka olisi nimeltään ”Krooninen kanssasäätelyn vaje”? Mielestäni tätä tarv

Lue lisää
TraumaCafe 15.2.2023 Pahoinpitelystä hyvinpitelyyn

Haastateltavana väkivaltatyönasiantuntija Katja Kytölä. Myös perheväkivaltatyössä tarvitaan traumainformoituatyöotetta, aivan niin kuin kaikilla ihmisosaamisen alueilla.

Lue lisää
TraumaCafe 24.3.2023 Medikaaliset traumat terveydenhuollossa

Haastateltavina kaksi hammaslääkäriä ja tietokirjalijaa Teemu Liimatainen ja Kati Sarvela. Haastattelijana kokenut traumainformoidun työotteen kouluttaja Minna Kuvajainen

Lue lisää
Historiamme elää hermostossamme

Kulttuuri- ja henkilöhistoriamme elää hermostossamme. Syrjintä, rasismi, laiminlyönti ja kaltoinkohtelu vaikuttavat aivoihimme ja hermostomme. Näin menneet kokemukset

Lue lisää
Kanssasäätelyllä hyvinvointia aivoille

TURVALLISUUDEN kokemus ja ravitsevat ihmissuhteet ovat aivoille tervehdyttävää ja korjaavaa superenergiaa. Näemme ympärillämme turvattomien ihmissuhteiden kollektiivisia

Lue lisää

Videot

No items found.
Iloa ja toivoa sivut päivittyvät
Sivut ovat tällä hetkellä työn alla, ja uudet sivut julkaistaan pian.

Kiitos kärsivällisyydestä!