Traumatietoisuudella ja myötätunnolla kohti työelämän ja yhteiskunnan hyvinvointia

Myötätunnon ja väkivallattoman
vuorovaikutuksen kulttuuri

Vahvistamalla kansalaisten turvallisuuden tunnetta

Turva ei ole vain fyysinen kokemus vaan se on myös moraalista, psykologista ja sosiaalista turvallisuutta. Meidän tulee oppia kannattelemaan yhteisöinä toinen toisiamme.

Katkaisemalla ylisukupolvinen väkivallan kierre

Väkivalta traumatisoi ja trauma voi vahvistaa väkivaltaa. Aina väkivalta ei suuntaudu muihin vaan se voi kohdistua itseemme esimerkiksi itsetuhoisena käyttäytymisenä. Meidän tulee oppia tunnistamaan myös rakenteellinen väkivalta.

Lisäämällä
jokaisen traumatietoisuutta

Syvälliseen toipumisen kulttuuriin pääsemme, kun tunnistamme traumailmiöitä yksilöiden, yhteisöjen ja instituutioiden tasoilla. Kollektiivinen trauma voi kerryttää väkivaltaa jopa kansakuntien tasolla.

TIEDE

Tiede luo pohjaa ajattelullemme. Traumainformoidun viitekehyksen tärkein tieteenala on interpersonaalinen neurobiologia (IPNB), joka yhdistää eri tieteen perinteitä. Uskomme, että tieteet tulevat lopulta selittämään maailmaa konsilientisti eli niin, ettei selitysten välille jää aukkoja. Konsilienssi tarkoittaa tiedon yhtenäisyyttä eri tieteenalojen välillä eli ”koko elefanttikuvaa”. Ehkä olet kuullut vertauksen siitä, kuinka eri tieteen edustajat ovat kuin sokeita tutkijoita, jotka tutkivat vain elefantin yhtä ruumiin osaa ja luovat siltä pohjalta vain osaymmärryksen kokonaisuudesta.
MISSIO

Tuemme ja vahvistamme kaikkien kansalaisten, erityisesti ihmisosaajien trauma- ja väkivaltatietoisuutta, inhimillistä kasvua, terveyttä ja hyvinvointia inhimillisyys, systeeminen ymmärrys sekä ekologinen ja eettinen vastuu huomioiden.

VISIO

Haluamme nähdä traumatietoisen työelämän ja yhteiskunnan, jonka toiminta rakentuu väkivallattomuudelle sekä kannatteleville ja toipumista edistäville myötätuntoisille ihmistenvälisille kohtaamisille.
Edistämme syvädemokraattisten rakenteiden kehittymistä jokaisen osallisuus huomioiden.

STRATEGIA


Tuemme yksilöllistä, yhteisöllistä ja yhteiskunnallista kehittymistä traumatietoiseksi koulutuksen, työnohjauksen, valmennuksen sekä erilaisten tapahtumien ja seminaarien keinoin.
Sovellamme toimintaamme positiivista pedagogiikkaa osana monialaista tieteellistä yhteistyötä.

KOULUTUKSET

Tarjoamme tapahtumissa ja koulutuksissa monialaisesti ja monitieteisesti tuotettuja työterveyttä, työhyvinvointia ja työmotivaatiota lisääviä traumainformoituja sisältöjä, joita kukin voi yhdistää oman yksikkönsä toimintajärjestelmään osana systeemisen toimintakulttuurin kehittymistä. Koulutuksemme korostavat tietoisuus- ja tunnetaitojen lisäksi ihmisen kehollisuudesta nousevaa viisautta ja systeemiälyä. Traumat ovat vahvasti kehollisia ilmiöitä, joiden tunnistaminen on ensiarvoisen tärkeää inhimillisessä kasvussa ja toipumisessa.   

Tulevia koulutuksia ja tapahtumia

Verkkokoulutukset

TIPP™ lasten kanssa työskenteleville - Traumainformoidun positiivisen pedagogiikan perusteet

Traumainformoidun positiivisen pedagogiikan perusteet lasten kanssa työskenteleville VERKKOTOTEUTUS
Tutustu

Verkkokoulutukset

Johdantokoulutus Traumainformoitu positiivinen pedagogiikka (TIPP) VERKKOKOULUTUS

Johdantokoulutus traumainformoitu positiivinen pedagogiikka (TIPP)
Tutustu

TRAUMASUMMIT2024

Tapahtumat

TRAUMASUMMIT2024 Kaikille avoin verkkotapahtuma 21.-23.11.2024

Oletko sinä tai organisaatiosi kiinnostunut toimimaan tapahtuman sponsorina vuonna 2024?
Tutustu
Tilaa uutiskirje
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Blogi ja videoita

Traumainformoitu työote ja ihmisosaajien tiedon syvädemokratisointi

On ammattilaisia, jotka käyttävät ”näyttöön perustuvaa” ja ”näyttöinformoitua” toimintaa synonyymeinä. Tutustuttuani alaan liittyvään kirjallisuuteen ja esimerkiksi video

Lue lisää
Kohti traumainformoitua organisaatiokulttuuria – Osa 2. Kehitysvaiheista tarkemmin

Kulttuurimuutokset ihmissysteemeissä ovat aina pitkiä ja hitaita dynaamisia prosesseja, joten muutokselle kannattaa antaa aikaa. Joskus sanotaan, että isot laivat kääntyv

Lue lisää
Kohti traumainformoitua organisaatiokulttuuria – Osa 1. Kasvuprosessi ja esikoulu

Kulttuurimuutokset ihmissysteemeissä kuten vaikka työorganisaatioissa ovat pitkiä ja hitaita dynaamisia prosesseja, jotka etenevät systeemisesti inhimillisyyden lainalais

Lue lisää
Iloa ja toivoa sivut päivittyvät
Sivut ovat tällä hetkellä työn alla, ja uudet sivut julkaistaan pian.

Kiitos kärsivällisyydestä!