Traumatietoisuudella ja myötätunnolla kohti työelämän ja yhteiskunnan hyvinvointia

Myötätunnon ja väkivallattoman
vuorovaikutuksen kulttuuri

Vahvistamalla kansalaisten turvallisuuden tunnetta

Turva ei ole vain fyysinen kokemus vaan se on myös moraalista, psykologista ja sosiaalista turvallisuutta. Meidän tulee oppia kannattelemaan yhteisöinä toinen toisiamme.

Katkaisemalla ylisukupolvinen väkivallan kierre

Väkivalta traumatisoi ja trauma voi vahvistaa väkivaltaa. Aina väkivalta ei suuntaudu muihin vaan se voi kohdistua itseemme esimerkiksi itsetuhoisena käyttäytymisenä. Meidän tulee oppia tunnistamaan myös rakenteellinen väkivalta.

Lisäämällä
jokaisen traumatietoisuutta

Syvälliseen toipumisen kulttuuriin pääsemme, kun tunnistamme traumailmiöitä yksilöiden, yhteisöjen ja instituutioiden tasoilla. Kollektiivinen trauma voi kerryttää väkivaltaa jopa kansakuntien tasolla.

TIEDE

Tiede luo pohjaa ajattelullemme. Traumainformoidun viitekehyksen tärkein tieteenala on interpersonaalinen neurobiologia, joka yhdistää eri tieteen perinteitä. Uskomme, että tieteet tulevat lopulta selittämään maailmaa konsilientisti eli niin, ettei selitysten välille jää aukkoja. Konsilienssi tarkoittaa tiedon yhtenäisyyttä eri tieteenalojen välillä eli ”koko elefanttikuvaa”. Ehkä olet kuullut vertauksen siitä, kuinka eri tieteen edustajat ovat kuin sokeita tutkijoita, jotka tutkivat vain elefantin yhtä ruumiin osaa ja luovat siltä pohjalta vain osaymmärryksen kokonaisuudesta.
MISSIO

Tuemme ja vahvistamme kaikkien kansalaisten, erityisesti ihmisosaajien trauma- ja väkivaltatietoisuutta, inhimillistä kasvua, terveyttä ja hyvinvointia inhimillisyys, systeeminen ymmärrys sekä ekologinen ja eettinen vastuu huomioiden.

VISIO

Haluamme nähdä traumatietoisen työelämän ja yhteiskunnan, jonka toiminta rakentuu väkivallattomuudelle sekä kannatteleville ja toipumista edistäville myötätuntoisille ihmistenvälisille kohtaamisille.
Edistämme syvädemokraattisten rakenteiden kehittymistä jokaisen osallisuus huomioiden.

STRATEGIA


Tuemme yksilöllistä, yhteisöllistä ja yhteiskunnallista kehittymistä traumatietoiseksi koulutuksen, työnohjauksen, valmennuksen sekä erilaisten tapahtumien ja seminaarien keinoin.
Sovellamme toimintaamme positiivista pedagogiikkaa osana monialaista tieteellistä yhteistyötä.

KOULUTUKSET

Tarjoamme tapahtumissa ja koulutuksissa monialaisesti tuotettuja työterveyttä, työhyvinvointia ja työmotivaatiota lisääviä traumainformoituja sisältöjä, joita kukin voi yhdistää oman yksikön toimintajärjestelmään osana systeemisen toimintakulttuurin kehittymistä. Koulutuksemme korostavat tietoisuus- ja tunnetaitojen lisäksi ihmisen somatiikasta nousevaa viisautta ja systeemiälyä. Traumat ovat vahvasti kehollisia ilmiöitä, joiden tunnistaminen on ensiarvoisen tärkeää voidaksemme oppia säätelemään omia vireystiloja.  

Tulevia koulutuksia ja tapahtumia

Verkkokoulutukset

Traumatietoisen työotteen perusteet seurakunnille ja hengellisille yhteisöille VERKKOKOULUTUS

Traumatietoisen työotteen perusteet seurakunnille ja hengellisille yhteisöille
Tutustu

Verkkokoulutukset

Yhteinen kieli – traumainformoidun työotteen peruskoulutus (TIT) VERKKOKOULUTUS

Traumatietoisuuden perusteet organisaation toiminnasta vastaaville sekä avain- ja esihenkilöille
Tutustu

Tilauskoulutukset

Yhteinen kieli – traumainformoidun työotteen peruskoulutus (TIT) TILAUSKOULUTUS!

Ihmistyön ammattilaisille suunnattu tilauskoulutus. KYSY ORGANISAATIOSI TARPEISIIN SOVITETTUA KOULUTUSTA!
Tutustu

Blogi ja videoita

Traumatietoisuus organisaation kulttuurisena vahvuutena

Traumatietoisuus organisaatiokontekstissa tarkoittaa traumainformoitua (trauma-informed), kehityksellisesti maadoittunutta organisaatiota.

Lue lisää
Episteminen oikeudenmukaisuus ja trauma

Traumatisoitumista on monenmuotoista. On historiallista traumaa, petostraumaa, yksilöllistä traumaa kollektiivista traumaa. Jotkut tutkijat kirjoittavat epistemisestä t

Lue lisää
Yhteinen kieli - esittelyvideo

Koulutusta esittelevät traumainformoidun liikkeen aktivisti Kati Sarvela sekä kouluttaja Päivi Kousa.

Lue lisää
Iloa ja toivoa sivut päivittyvät
Sivut ovat tällä hetkellä työn alla, ja uudet sivut julkaistaan pian.

Kiitos kärsivällisyydestä!