Traumatietoisuudella ja myötätunnolla kohti väkivallatonta yhteiskuntaa

Sivuillamme vahvistamme myötätunnon ja väkivallattoman vuorovaikutuksen kulttuuria

Vahvistamalla kansalaisten turvallisuuden tunnetta

Turva ei ole vain fyysistä turvallisuutta, se on myös moraalista, psykologista ja sosiaalista turvallisuutta. Meidän on kannatettava yhteisöinä toinen toisiamme.

Katkaisemalla ylisukupolvista väkivallan kierrettä

Väkivalta traumatisoi, ja trauma voi vahvistaa väkivaltaa. Aina väkivalta ei suuntaudu muihin, vaan joskus omaan itseen esimerkiksi itsetuhoisena käyttäytymisenä. Meidän on tunnistettava myös rakenteellinen väkivalta.

Traumatietoisuutta lisäämällä

Syvälliseen toipumisen kulttuuriin pääsemme, kun tunnistamme traumailmiöitä sekä yksilö-, yhteisö- että instituutioiden tasoilla. Kollektiivinen trauma voi kerryttää väkivaltaa jopa kansakuntien.
VISIOMME

On lisätä kaikkien kansalaisten, muttaerityisesti ihmisläheistä työtä tekeväntyövoiman trauma- javäkivaltatietoisuutta, tietämystä sekäymärrystä. Päämääränämme onkansalaisten inhimillisen kasvunvahvistaminen sekä turvan jaluottamuksen lisääminen ihmistenvälisiin suhteisiin.

MISSIOMME

On jämäkän myötätunnon kulttuurinluominen jossa trauma-ilmiöttunnistetaan ja väkivallalle asetetaanselkeät rajat

KOULUTUKSISSAMME

Kokonaistavoitteemme on tukea työelämän kehittymistä sen systeemisyys, inhimillisyys, ekologinen ja eettinen vastuuhuomioiden. Tavoittelemme syvädemokraattisia rakenteita, joissa osallusiis ja inklusiivisuus toteutuvat.
Ja tapahtumissamme tarjoamme monialaisesti tuotettuja sisältöjä työvoiman terveyttä, hyvinvointia ja työmotivaatiotatukevien traumainformoitujen sisältöjen integroimiseen omaan toimintajärjestelmään, osana systeemistätoimintakulttuurin muutosta. Korostamme somaattista eli kehosta nousevaa viisautta sekä systeemiälyä.Traumat ovatvahvasti kehollisia ilmiöitä, ja siksi vaaditaan niiden tunnistamista omassa itsessä ja muissa.

TIEDE

luo pohjaa ajattelullemme. Tärkeimpänä viitekehyksenämme on interpersonaalinen neurobiologia, joka yhdistää eritieteenperinteitä. Uskomme, että tieteet tulevat lopulta selittämään maailmaa konsilientisti eli niin, ettei selitystenvälille jää aukkoja. Konsilienssi tarkoittaa tiedon yhtenäisyyttä eri tieteenalojen välillä. Ihmismielen ja käyttäytymisenparempi kuvaaminen, selittäminen ja ymmärtäminen eivät ole mahdolliia ilman tieteidenvälistä ja käytännöntasollatapahtuvaa laajaa ennakkoluulotonta yhteistyötä, Tarvitsemme luonnotieteellisten ja humannististen tieteiden välistädialogia, jossa mikään perinne ei pyri dominoimaan toistaan.

Tulevat koulutukset

Blogi

Kati Sarvela

Niin kuin yksittäinen ihminen, myös ryhmä, vaikkapa työyhteisö voi olla stressaantuneessa tilassa, vireystilaikkunan ulkopuolella. Stressi voi olla ylikuormittuneisuutta

Lue lisää
Yhteinen kieli - traumatietoisuutta ihmissuhdetyöhön - videoita

Täältä löydät videoita liittyen kirjaamme Yhteinen kieli - Traumatietoisuutta ihmisten kohtaamiseen (kustantaja Basam Books, 2020)

Lue lisää
Yhteinen kieli - Traumatietoisuutta ihmisten kohtaamiseen ennakkojulkkarit

Ennakkojulkkarit kirjastamme "Yhteinen kieli - Traumatietoisuutta ihmisten kohtaamiseen"

Lue lisää
Yhteinen kieli – traumatietoisen kohtaamisen koulutus sosiaali-, terveys- jakasvatusalan avainhenkilöille

Syksyllä 2020 valmistuu Työsuojelurahaston rahoituksen turvin toteuttamamme kolmipäiväisen peruskoulutuksen opetussuunnitelma. Koulutus antaa sosiaali-, terveys- ja kasva

Lue lisää
Basam Books ja Iloa ja toivoa -verkosto yhteistyössä

VIDEO Toukokuun 2019 alkupuolella kokoonnuimme Maunula-talolle keskustelemaan traumainformoidusta kohtaamisesta. Juontajana toimi Hanna Kortejärvi, ja keskustelijoina Mar

Lue lisää
Kati Sarvela

Olemme saaneet huomata, että korona tuo mukanaan huolta, pelkoa, ahdistusta ja surua. Nykyisen pandemian voi ajatella olevan myös kollektiivisesti globaali trauma, joka o

Lue lisää
Iloa ja toivoa sivut päivittyvät
Sivut ovat tällä hetkellä työn alla, ja uudet sivut julkaistaan pian.

Kiitos kärsivällisyydestä!