Yhteinen kieli - Traumatietoisuutta eläinavusteiseen työskentelyyn

INFO

Alkamisaika
16.5.2022 17.30
Loppumisaika
1.6.2022 klo 19.30

SIJAINTI

Hevosvoimala/Lohja ja etäjaksot Zoomissa.
ilmoittaudu kurssille

Tapahtumakuvaus

Kouluttajat:

Kati Sarvela, Hll, terapeutti, traumainformoidun liikkeen pioneereja Suomessa ja Ulla Linjama-Lehtinen, sosiaalityöntekijä, ryhmänohjaaja (systeemiteoreettinen koulutus); sosiaalipedagoginen hevostominta.

Hinta:

425 euroa (sis. alv 24 %)

Ajankohta:

Koulutuspäivät keväällä 2022:

Etäpäivät: 16.5.2022 klo 17.30 - 19.30 (zoom) ; 18.5. 17.30 - 19.30 (zoom); ja 1.6. 17.30-19.30

Lähipäivät.

25.5. - 26.5.2022 9.00-17.00 ja 19.9. 9.00 - 16.00 (Hevosvoimala/Lohja)

Hinta: 425 euroa (sis. alv 24 %)

Lähipäivät sisältävät kahvitarjoilun, omavastuinen ruokailu tai eväät.

Mikään hoito, opetus, kuntoutus ei onnistu ilman turvaa.  Hevonen on turvallinen meille, kun teemme sen olon turvalliseksi. Samaa pätee  ihmissuhdetyössä

Hevosen kanssa toimiminen on aina kehollista. Hevonen pakoeläimenä on herkkä kehomme mikroeleille. Mekin ihmisetkin olemme, mutta olemme oppineet olemaan huomioimatta viestejä ja peittämään tunteitamme ja usein ne jäävät alitajuisiksi, epämääräisiksi tunteiksi ja tunnelmiksi. Liian usein hevonen ja asiakas on kohde, jolle tehdään jotain, ei yhteistyössä kuunnellen, kunnioittaen kannustaen.

Hevosella on  kyky lukea ihmistä ja vastata hänen hienovaraisiin emotionaalisiin ja kehollisiin viesteihin Kohtelemme toisiamme ammatillisesti ehkä jopa hyväksytyilä tavoilla, mutta toimimattomilla tavoilla. Ei riitä, että on hevonen, ihminen ja talliympäristö. Sen lisäksi tarvitaan tietynlainen orientaatiokohtaamista, jotta hevonen on erinomainen vaativan tason terapeuttinen työkaveri. Aito erilaisten kohtaaminen ja avoin dialogi ovat avaimia mahdollisuuteen keskustella myös ihmisten kesken kipeistä asioista.

Hevonen on ollut kotieläin suhteessa ihmiseen lyhyemmän ajan kuin koira. Silti silläkin on hämmästyttävä kyky lukea ihmistä ja vastata hänen hienovaraisiin emotionaalisiin ja kehollisiin viesteihin ihmistä säätelevällä tavalla. Tämä vastavuoroinen kehollinen säätely, on olennainen osa eläinten terapeuttista vaikutusta.

Yhteinen kieli- koulutus on alunperin Työsuojelurahaston tukemana kehitetty kolmipäiväinen peruskoulutus, joka antaa sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan työntekijöille vankan perusymmärryksen traumainformoidusta työotteesta ja konkreettisia työkaluja ja kokemuksellisia harjioituksia oman työn arkeen.

Traumainformoidut käytännöt ovat universaaleja periaatteita. Traumainformoitu työote on levinnyt laajasti englanninkielisiin maihin, joissa on luotu monenlaisia toimivia koulutusmalleja. Näistä malleista olemme muokanneet Suomen oloihin sopivan koulutuspaketin, joka voidaan toteuttaa myös etäkoulutuksena. Myös eläinavuisteisia työskentelytapoja on yhdistetty useissa maissa traumainformoituihin käyntäntöihin. Pääasiallisena oppimateriaalina koulutuksissa käytetään kouluttajayhteisön tuottamaa tietokirjaa Yhteinen kieli sekä monialaisessa yhteistyössä kehittämämme materiaalia.

Etäjaksoilla käymme läpi teoriatietoa sekä teemme joitakin kehotietoisuusharjoituksia. Lähipäivinä teoriaosuutta on vähemmän ja keskitymme kokemukselliseen oppimiseen erityisesti hevosten seurassa.


Lisätietoa: iloajatoivoa@gmail.com