Yhteinen kieli - Traumatietoisuutta sote- ja kasvatusalan ammattilaisille

INFO

Alkamisaika
26.3.2022 klo 9.00
Loppumisaika
20.4.2022 klo 19.30

SIJAINTI

Helsinki
Helsinki
ilmoittaudu kurssille

Tapahtumakuvaus

Koulutus antaa sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan työntekijöille, sekä muille ihmisläheistä työtä tekeville, vankan perusymmärryksen traumainformoidusta työotteesta ja konkreettisia työkaluja omaan työhön ja arkeen. Koulutus on erityisen ajankohtainen nyt, kun COVID-19 pandemian aktivoi toksista stressiä ja aiheuttaa monenlaisia terveydellisiä, sosiaalisia ja taloudellisia haasteita. Erityisen vahvasti tämä vaikuttaa hoito- ja hoivatyöntekijöihin. Tavoitteenamme on tutustuttaa ihmissuhdetyöntekijät innovatiiviseen traumainformoituun työtapaan itsetuntemuksen, kehotietoisuuden ja työhyvinvoinnin näkökulmasta.

Aika ja paikka: Helsinki la 26.3 2022 klo 9.00 - 17.00 ja  su 27.3. klo 10-15.00 etäpäivät kolmena arki-iltana 17.30-19.30 (ma 4.4., ma 11.4., ja ke 20.4.)  

Osallistumismaksu 425 €, sisältää lähipäivinä päiväkahvin (Myönnämme poikkeuksellisessa elämäntilanteissa osallistujille 1-2 50 % stipendin koulutukseen, mikäli tilaa on)

Kohderyhmä:  Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, kasvattajat sekä kolmannen sektorin avainhenkilöt. Maksimiosallistujamäärä on 16

Kouluttajat

Kati Sarvela on traumainformoidun mallin suomalainen uranuurtaja. Hän on koulutukseltaan hammaslääkäri ja terapeutti (sensomotorinen psykoterapia, hypnoterapia). Hammaslääkärin työnsä ohella hän kouluttaa tietoisuustaitoja, hypnoterapiaa, draamallista kirjoittamista sekä traumainformoitua hoitamista.

Annika Sarvela on valmistunut Naropa Institutesta B.A. of Arts -loppututkinolla, Movement Studies (tanssi- ja liiketerapian painotuksella). Hän on myös joogaopettaja/terapeutti, ja koulutettu hieroja. Työtä hän tekee hyvin eri ikäisten ja myös erityistä tukea tarvitsevien ihmisten parissa. Tärkeää hänelle on, että ihmiset löytäisivät kehostaan kodin, jossa on hyvä elää.

Mitä tarkoitetaan traumainformoidulla työotteella?

Traumainformoidulla kohtaamisella tarkoitetaan tunnehaavoja huomioivaa ihmisen kohtaamista ja traumatietoista kokonaisjärjestelmä. Sen filosofian taustalla on ajatus siitä, että traumaattiset kokemukset saavat ihmisen käyttäytymään usein epätarkoituksenmukaisesti ja tavalla, joka ei ole järkisyin perusteltua. Tunnehaavoilla on suuri merkitys oppimiseen, sosiaaliseen hyvinvointiin, terveyskäyttäytymiseen sekä esimerkiksi kipukokemukseen, päihteiden käyttöön, väkivaltaan ja pelkoihin. Ihmissuhdetyössä traumainformoitu työtapa voi helpottaa merkittävästi traumatisoituneen ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia, oppimista sekä hoidon etenemistä ja vaikuttavuutta.

Valitettavan usein on perinteisesti lähestytty traumaan liittyviä ilmiöitä rankaisu- ja kurinpito-ongelmina, sen sijaan että yhteisöt puuttuisivat riittävästi pahoinvoinnin takana oleviin juurisyihin kuten köyhyyteen, perheväkivaltaan ja emotionaaliseen lapsen laiminlyöntiin. Traumainformoidun ajattelun kautta näkökulma käännetään ”hankalasta lapsesta” tai “hankalasta aikuisesta” häntä ympäröivään yhteisöön.

Korostamme omassa koulutusmallissamme erityisesti luovia terapioita ja kehollisia menetelmiä. Traumainformoitua kohtaamista toteuttavien organisaatioiden yhtenä periaatteena on monissa maissa se, että työpaikoilla pitää olla koulutettuja henkilöitä, joiden puoleen ihmissuhdetyöntekijät voivat kääntyä, kun omat tunteet nousevat pintaan ja eväät tuntuvat olevan vähissä. Siksi koulutamme ensimmäisessä vaiheessa erityisesti työpaikkojen avainhenkilöitä, mutta koulutuksemme sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Koulutuksen teemat ja sisältö

Pääasiallisena oppimateriaalina koulutuksissa käytetään kouluttajayhteisön tuottamaa tietokirjaa Yhteinen kieli, Traumatietoisuutta ihmisten kohtaamiseen (Basam Books 2020). Koulutus on myös kokemuksellinen, eli teemme runsaasti erilaisia kehollisia harjoituksia, jotka eivät kuitenkaan vaadi osallistujalta liikuntataustaa. Säiden salliessa osa harjoituksista voidaan tehdä myös ulkona.

Koulutuspäivien teemoina ovat turva, myötätunto sekä työhyvinvointi ja työnilo. Keskeisiä aiheita ovat ihmisläheistä työtä tekevien henkilöiden itsetuntemuksen, kehotietoisuuden sekä tunnetaitojen ja monialaisen yhteistyökyvyn kehittäminen. Kun kouluttajat tulevat erilaisista ammatillisista taustoista, synnyttää se uudenlaista oivallusta.

Koulutus pohjautuu teoriatietoon (ACE-tutkimukset, traumatietous, kansainväliset traumainformoidut mallit), jota yhdistetään käytäntöön erilaisin hyväksyvän läsnäolon, luovin ja kehotietoisuutta edistävin harjoituksin. Ihmistyötä tekevien oma hyvinvointi on olennaista työn kehittämisessä. Ammattilaisen oma itsetuntemus ja omien tunnetilojen säätelykyky auttavat myös tukemaan asiakasta, jolla on ongelmia omien tunnetilojensa säätelyssä.

Koulutuksen suunnittelussa olemme tehneet moniammatillista yhteistyötä punoaksemme yhteen mielenterveyteen, terveyteen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyvää tieteellistä tietoa ja kokemusperäistä viisautta.

Lisätiedot sisällöstä Kati Sarvela iloajatoivoa@gmail.com