Trauman monikerrokselliset vaikutukset – SAMSHA

Kuten SAMHSAn määritelmästä näemme, trauma voi nousta paitsi haitallisista kokemuksista myös vahingollisista pitkäaikaisista olosuhteista, joissa lapsi joutuu kasvamaan. Tämä Samshan oiva määritelmä siirtää huomiota yksilötasolta myös monimutkaisiin systeemisiin ilmiöihin.

Trauma on monikerroksellinen monimutkainen  ilmiö, jolla on monta ulottuvuutta.

Trauma

1. on sidoksissa ympäristöön ja sen sisältämiin resilienssiä vahvistaviin tai vahingollisiin sosiaalisiin suhteisiin;

2. vaikuttaa kulttuurisella tasolla ja näkyy esimerkiksi epävakaina yhteisöinä, myötätuntovajauksena, syyttely- sekä häpäisykulttuurina;

3. vaikuttaa yksilön aivoihin, kehittymässä olevaan hermostoon, lihaksiin ja ligamentteihin;

4. vaikuttaa henkilön biokemiaan, sisäeritysjärjestelmään, välittäjäaineisiin ja ruuansulatukseen;

5. vaikuttaa psykologisiin ilmiöihin kuten henkilön omanarvontuntoon ja maailmasuhteeseen;

6. vaikuttaa käyttäytymiseen, kuten päihderiippuvuuksiin ja väkivaltaisiin käyttäytymismalleihin.

Lapsuusiän trauma ennustaa vahvasti tulevia sosiaalisia, tunne-, oppimis- ja fyysisiä ongelmia. Trauma rikkoo yhteisöjen yhteydenkokemuksen.

Lapsuusiän trauma on tämänhetkisen maailman suurin kansanterveydellinen ja kokonaisvaltaista hyvinvointiamme uhkaava ongelma, johon suhtaudutaan edelleen aivan liian välinpitämättömästi. Meillä on olemassa kaikki tietotaito toipumista edistävään järjestelmään. Kysymys on siitä, haluammeko vaieta vai käyttää tätä tietoa.

#trauma #traumainformoitu #hyvinvointialueet #vihreathyvat

Lähteet

SAMHSA’s Concept of Trauma and Guidance for a Trauma-Informed Approach, SAMHSA’s Trauma and Justice Strategic Initiative, July 2014 https://ncsacw.acf.hhs.gov/userfiles/files/SAMHSA_Trauma.pdf

Kirjoittaja

Kati Sarvela on traumainformoidun lähestymistavan suomalainen pioneeri ja aktivisti. Hän on myös hammaslääkäri, tietokirjailija, terapeutti ja kouluttaja. Kati on erikoistunut traumatietoisuuden kehittämiseen erityisesti ihmisläheisen työn toimialoilla. Saat Katiin yhteyden sähköpostitse iloajatoivoa@gmail.com

Tutustu Iloa ja toivoa verkkosivustoon.

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5
Heading 6

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

  • point 1
  • point 2

bold-italic

Blogi ja videot

Traumatisoituminen on monitasoinen systeeminen ilmiö

Olen pohtinut tässä kuvassa trauman syvää ja laajaa olemusta sen monilla eri tasoilla. Haavoittuvuustekijät vaikuttavat kaikilla yhteiskunnallisilla tasoilla systeemises

Lue lisää
Luovia ajatuksia hulluudesta

Sandra Bloomin mukaan taiteellisen eliitin luova ilmaisu on selvästi yliarvostettua ja tavallisten kansalaisten vastaava on rajusti aliarvostettua. Tämä on hänen mukaansa

Lue lisää
Demokratia, resilienssi ja trauma

Viime aikona minua on pohdituttanut demokratian, resilienssin ja trauman välinen suhde. Traumat eivät siis vaikuta vain hyvinvointiin ja oppimiseen, vaan niillä on yhteis

Lue lisää