Avoimen dialogin hoitomallista

AVOIMEN DIALOGIN HOITOMALLI on erittäin mielenkiintoinen ja se istuu mainiosti traumainformoituun ajatteluun. Siinähän painopiste annetaan toksisen stressin oireista kärsivän läheisverkostoille ja vuorovaikutukselle.

Hoitomallin ensimmäinen periaate on välittömän avun tarjoaminen kriisitilanteissa. Näin tartutaan heti ajankohtaisiin ongelmiin, jolloin ne eivät pitkity ja kasaannu. Toisin sanoen siinä pyritään paneutumaan jo mielenterveysongelmia edeltäviin transdiagnostisiin prosesseihin, sen sijaan, että hoidettaisiin jo syntyneita mielenterveysongelmia, vaikkakin menetelmää on myös tehokkaasti käytetty jo syntyneiden ongelmien hoitamiseen.

Suomessa mallia käytetään yllättävän vähän, ottaen huomioon miten paljon malli on saanut huomiota kansainvälisesti. Se on ollut esimerkiksi mukana maailman terveysjärjestö WHO:n uudessa ohjeistuksessa. Suurimmat esteet sille, ettei malli ole laajemmin levinnyt Suomeen, johtunee vanhoillisista terveydenhuollon rakenteista, joissa takerrutaan yksilökeskeisiin, mielenterveysongelmia medikalisoiviin, näkökulmiin. Valitettavan usein lääketieteessä valtaa käyttävät haluavat kaikesta vain omaa tieteellistä näyttöä, joka perustuu yksilökeskeiseen ajatteluun, materialistiseen maailmankatsomukseen sekä tilastotieteelliseen normaaliuden myyttiin.

Hyvinvointialueiden toimivuuden ja kustannussäästöjen kannalta on tärkeää, että toimintaa ohjaavat hallinnolliset vanhoilliset valtarakenteet saadaan murrettua ja hyvinvointialueiden toimintaa ohjataan myös muiden tieteiden näytöllä. Ensisijaisena tavoitteena hoitomallissa on heti hoidon alkuvaiheessa räätälöidä palveluita ottaen huomioon yksilön eletty kokemus (kuuntelu!) ja palveluita yhdistetään yli organisaatiorajojen joustavasti, jotta saadaan palvelunkäyttäjälle sellainen hoitokokonaisuus, joka juuri hänen kohdallaan toimii.

Oheisella videolla Jaakko Seikkulan puheenvuoro Dialogin parantava voima Trumainformoitu toivo -podcastissa

#traumainformoitu #traumainformoitutyöote #avoindialogi #avoimendialoginhoitomalli

Lähteet

Jaakko Seikkula: Dialogi parantaa, mutta miksi? Kuva ja mieli 2023.

Tom Erik Arnkil & Jaakko Seikkula: “Nehän kuunteli meitä”. Dialogeja monissa suhteissa. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2015.

Seikkula, J. (2023). Dialogin parantava voima. Traumainformoitiu toivo podcast. https://traumainformoitu.fi/dialogin-parantava-voima/

Kirjoittaja

Kati Sarvela on traumainformoidun lähestymistavan suomalainen pioneeri ja aktivisti. Hän on myös hammaslääkäri, tietokirjailija, terapeutti ja kouluttaja. Kati on erikoistunut traumatietoisuuden kehittämiseen erityisesti ihmisläheisen työn toimialoilla. Saat Katiin yhteyden sähköpostitse iloajatoivoa@gmail.com

Tutustu Iloa ja toivoa verkkosivustoon.

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5
Heading 6

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

  • point 1
  • point 2

bold-italic

Blogi ja videot

Aivomielen arkeologiaa – Sukellus alkuemootioihin

Tällä kertaa pureudun AivoMielen arkeologiassa nimenomaan primaariseen affektiiviseen järjestelmään eli geneettisesti meihin ihmisiin jo valmiiksi ohjelmoituihin alkuemoo

Lue lisää
Aivomielen arkeologiaa – tunnekehoyhteys

Näihin aikoihin saakka mielenterveyden ammattilaiset ovat luottaneet monenlaisiin teorioihin, joista mikään ei ole eheä tai täysin pätevä. Psykiatria nojaa diagnostisiin

Lue lisää
Traumainformoitu positiivinen pedagogiikka (TIPP)

Olemme Minna Katajamäen kanssa yhdessä kehittäneet traumainformoidun työotteen mallia (TIPP - traumainformoitu positiivinen pedagogiikka)

Lue lisää