Traumainformoituun lähestymistapaan liittyviä eettisiä periaatteita

Traumainformoitu lähestymistapa on eettisesti kestävä työote. Seuraavassa oma ehdotukseni traumainformoidun työotteen eettisiksi periaatteiksi. Periaatteet syntyivät reflektiona Scott Giacomuccin rakentamille periaatteille kirjassa “Trauma-informed Principles in Group Therapy, Psychodrama, and Organizations - action Methods for Leadership.

1. Suuremman  yhteishyvän palveleminen – henkilökohtaisten eettisten periaatteiden, ammatillisten sääntöjen, organisaation arvojen, vision ja mission sekä traumainformoitujen periaatteiden ohjaamana.

2. Pyrkimys itsesäätelytaitojen, jotta voidaan laajentaa hyvinvoinnin kehää kanssasäätelyllä,  ja näin voidaan vahvistaa kaikkien kehoturvaa eli sisäistettyä kehollista turvallisuuden kokemusta.

3. Pyrkimys vahvistaa ihmisten yhteydenkokemusta ja ennaltaehkäistä kansalaisten yksinäisyyttä ja erityistäytymistä erityisesti kriisien, kaaoksen tai uhan edessä.

4. Kiitollisuuden, valtaantumisen  ja voimaantumisen kokemusten vahvistaminen sekä ihmis- ja luontosuhteiden tärkeyden korostaminen vahingollisesta toksisesta stressistä toipumisessa.

5. Itsen ja muiden tukeminen löytämään yhteys omaan itseen, millä tavoitellaan sitä, että jokainen kykenisi olemaan paras mahdollinen ainutkertainen oma itsensä.

6. Kokonaisvaltaisen systeemiälykkyyden, viisauden  ja arvostelukyvyn osoittaminen matkalla kohden vakaampia, väkivallattomia sekä eri kulttuuristen ryhmien sekä neurokirjon monimuotoisuutta arvostavia yhteisöjä ja instituutioita.

7. Luonnonsuojelunäkökulmien huomioon ottaminen ja sekä sen kiinnittäminen erityisesti ihmisluonnonsuojeluun (ihmisoikeudet ja lasten oikeudet!). Hyvinvoiva ihminen ei tuhoa oman elämänsä kukoistamisen ennakkoedellytyksiä.

8. Oman eksistentiaalisen hyvinvoinnin vahvistaminen; oman haavoittuvuuden tunnistaminen matkalla henkiseen kasvuun, autenttisuuteen  ja myötätuntoon.

9. Aktiivisen, jämäkän myötätunnon vahvistaminen eli tietoista puuttumista väkivaltaan, syrjintään sekä eriarvoistumisilmiöihin yksilön käyttäytymisessä, yhteisössä, instituutioissa ja koko yhteiskunnassa. Hiljaisuus mahdollistaa rikoksia.

Lähteet

Giacomucci, S. (2023). Trauma-informed Principles in Group Therapy, Psychodrama, and Organizations - action Methods for Leadership. Routledge.

Kirjoittaja

Kati Sarvela on traumainformoidun lähestymistavan suomalainen pioneeri ja aktivisti. Hän on myös hammaslääkäri, tietokirjailija, terapeutti ja kouluttaja. Kati on erikoistunut traumatietoisuuden kehittämiseen erityisesti ihmisläheisen työn toimialoilla. Saat Katiin yhteyden sähköpostitse iloajatoivoa@gmail.com

Tutustu Iloa ja toivoa verkkosivustoon.

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5
Heading 6

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

  • point 1
  • point 2

bold-italic

Blogi ja videot

Traumatisoituminen on monitasoinen systeeminen ilmiö

Olen pohtinut tässä kuvassa trauman syvää ja laajaa olemusta sen monilla eri tasoilla. Haavoittuvuustekijät vaikuttavat kaikilla yhteiskunnallisilla tasoilla systeemises

Lue lisää
Luovia ajatuksia hulluudesta

Sandra Bloomin mukaan taiteellisen eliitin luova ilmaisu on selvästi yliarvostettua ja tavallisten kansalaisten vastaava on rajusti aliarvostettua. Tämä on hänen mukaansa

Lue lisää
Demokratia, resilienssi ja trauma

Viime aikona minua on pohdituttanut demokratian, resilienssin ja trauman välinen suhde. Traumat eivät siis vaikuta vain hyvinvointiin ja oppimiseen, vaan niillä on yhteis

Lue lisää