Kuulumisia Skotlannin traumainformoidusta muutoksesta

Skotlanti näyttää olevan pisimmällä Euroopassa traumainformoidun lähestymistavan eteenpäin viemisessä. Siellä on edetty hitaasti, mutta varmasti. On täysin ymmärrettävää, että iso laiva vaatii aikaa kääntyäkseen.

Olen osallistunut muutamaan Skotlannin NHS:n zoom -koulutustilaisuuksiin kyseisestä lähestymistavasta. Toisessa käytiin läpi traumainformoidun työotteen perusteita (taso 1 -koulutus, neljän tason koulutuksista). Kesäkuussa olin muutaman tunnin etäluennolla, jossa päivitettiin, missä kohden Skotlannissa ollaan traumainformoidussa systeemisessä muutoksessa parhaillaan menossa.

Traumainformoitu lähestymistapaa kuvataan paradigmamuutoksella, jonka ytimessä on kysymysasettelun muutos: Emme kysy niinkään ”Mikä sinussa on vikana?”, vaan "Mitä sinulle on tapahtunut? Mitä olet kokenut?". Tätä ei välttämättä edes kysytä ääneen, vaan kyse on syvällisestä asenne- ja toimintastrategioiden muutoksesta kaikilla yhteiskunnan tasoilla. Trauma on Skotlannissa jokaisen kansalaisen asia. Kysymys lähestymistavassa ei siis ole mistään uudesta ”temppukokoelmasta” työkalupakkiin.

Näkökulman muutos auttaa meitä tunnistamaan, että monet oireet ja epäterveet käyttäytymismallit ovat saaneet alkunsa selviytymisyrityksinä haitallisiin tai traumaattisiin kokemuksiin, ja näin ollen ne ovat helpottaneet stressin tuottamia oireita sekä henkistä ja fyysistä selviytymistä. Tavoite on tukea jokaista kansalaista löytämään uusia hyvinvointia ja terveyttä edistäviä selviytymiskeinoja ja käyttäytymismalleja. Asennemuutos tuo mukanaan myös myötätunnon.

Pidän tärkeänä, että Suomessakin lähdettäisiin puuttumaan ennaltaehkäistävissä olevan pahoinvoinnin ja sairastavuuden todellisiin juurisyihin. Tällä ei edistettäisi pelkästään kansalaisten hyvinvointia vaan myös demokratiaa. Skotlantia voisi aivan hyvin käyttää esikuvana hyvinvointialueillamme. Monet sen käytännöistä ovat sovellettavissa myös Suomeen. Tämä vain edellyttää, että ymmärrämme yhä syvällisemmin trauman eri muodot (kuva ohessa), sen vakavat yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset.

Meidän suomalaistenkin olisi tärkeä rohkaistua vihdoin käyttämään sanaa ”trauma”. Trauma kun on kaksiteräinen miekka. Se voi tuottaa paljon kärsimystä ja pahoinvointia, mutta korjaavien kokemusten kautta se mahdollistaa kärsimyksen vähentämistä, inhimillistä kasvua ja kustannustehokasta kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Seuraavassa vinkkejä Skotlannista traumainformoituun työotteeseen:

1. Perusasiat kuntoon: tee jokaisesta ihmiskontaktista  ja vuorovaikutustilanteesta kunnioittava ja voimaannuttava.

2. Luottamuksen tärkeys: Ihmiset tarvitsevat luotettavaa, rehellistä viestintää ja terveitä vuorovaikutustilanteita.

3. Trauman vaikutusten varhainen tunnistaminen. Pyritään mahdollistamaan kansalaisen pääsy varhaisessa vaiheessa tehokkaisiin hyvinvointia edistäviin ympäristöihin, kannatteleviin ihmissuhteisiin ja toipumista tukeviin selviytymiskeinoihin.

4. Ehdoton vaatimus yhteistyölle: Esteiden poistaminen kaikilta sektoreilta, jotta mahdollistetaan ihmiskeskeiset, johdonmukaiset ja tehokkaat traumatietoiset järjestelmät, verkostot ja vasteet.

5. Sitoudutaan tukemaan innovatiivisia, monialaisia ​​lähestymistapoja: Traumoihin ja haitallisiin kokemuksiin liittyvien elämän laatua ja terveyttä rajoittavien esteiden tiedostaminen ja pyrkimys niiden voittamiseen kaikilla julkisen palvelun alueilla.

https://transformingpsychologicaltrauma.scot/…/trauma…

Perimmäisenä tavoitteena Skotlannilla on parantaa väestön terveyttä ja vähentää maassa vallitsevaa kohtuutonta vaihtelua eri ihmisryhmien elinajanodotteessa. Terveyttä ja hyvinvointia haastavien eriarvoisuuksien torjuminen läpäisee koko Skotlannin järjestlemän, ja tämä näkyy konkreettisesti sen uudistamisperiaatteissa. Järjestelmän kehittämisessä he ovat  sitoutuneet yhteiseen näkemykseen modernista Skotlannista, jossa osallisuus toteutuu ja jokainen kansalainen voi elää ihmisarvoisesti.

https://www.gov.scot/…/scotlands-public-health-priorities/

Trauma on jokaisen asia. Se ei ole vain traumaspesialistien rakettitiedettä. Skotlannilla on kansallinen koulutusmalli, joka on suunnattu kaikille ihmisosaajille, poliiseista opettajiin sekä oikeuslaitoksen työntekijöistä terveydenhuollon työvoimaan:

https://transformingpsychologicaltrauma.scot/

#traumainformoitutyöote #traumainformoitumalli #skotlanti #ACE #traumatietoinen #iloajatoivoa


Lähteet ja lisämateriaalia

Tämän blogin profiilipuukuvaan liittyvää lisäinformaatiota:

https://transformingpsychologicaltrauma.scot/…/nesd1770…

Skotlannin traumainformoidun työotteen neljä eri koulutustasoa:

https://transformingpsychologicaltrauma.scot/…/nesd1334…

Henkilöstön hyvinvointi on Skotlannin mallin ykkösprioriteetteja. Et voi kaataa tyhjästä kupista:

https://sway.office.com/p3QWjY4altHviB6o

Info paketti lapsuuden haitallisista kokemuksista eli ACE-kokemuksista:

https://www.gov.scot/…/adverse-childhood-experiences-aces/

Avainhenkilöiden (”trauma champions”)koulutussivusto:

https://www.improvementservice.org.uk/…/support-for-trauma…

Yhteinen keskustelufoorumi, tietoa koulutuksista  ja uutiskirjeet:

https://www.improvementservice.org.uk/…/knowledge-hub-and…

Johtajat traumainformoiduksi:

https://transformingpsychologicaltrauma.scot/…/trauma…/

Animaatioita Skotlannin lähestymistavasta (näihin kun saisi vielä suomenkieliset tekstit):

https://vimeo.com/334642616

https://vimeo.com/274703693

Kirjoittaja

Kati Sarvela on traumainformoidun lähestymistavan suomalainen pioneeri ja aktivisti. Hän on myös hammaslääkäri, tietokirjailija, terapeutti ja kouluttaja. Kati on erikoistunut traumatietoisuuden kehittämiseen erityisesti ihmisläheisen työn toimialoilla. Saat Katiin yhteyden sähköpostitse iloajatoivoa@gmail.com

Tutustu Iloa ja toivoa verkkosivustoon.

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5
Heading 6

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

  • point 1
  • point 2

bold-italic

Blogi ja videot

Aivomielen arkeologiaa – Sukellus alkuemootioihin

Tällä kertaa pureudun AivoMielen arkeologiassa nimenomaan primaariseen affektiiviseen järjestelmään eli geneettisesti meihin ihmisiin jo valmiiksi ohjelmoituihin alkuemoo

Lue lisää
Aivomielen arkeologiaa – tunnekehoyhteys

Näihin aikoihin saakka mielenterveyden ammattilaiset ovat luottaneet monenlaisiin teorioihin, joista mikään ei ole eheä tai täysin pätevä. Psykiatria nojaa diagnostisiin

Lue lisää
Traumainformoitu positiivinen pedagogiikka (TIPP)

Olemme Minna Katajamäen kanssa yhdessä kehittäneet traumainformoidun työotteen mallia (TIPP - traumainformoitu positiivinen pedagogiikka)

Lue lisää