Traumainformoidun johtajan ominaisuuksia

Hyvä johtaja tai esimies vahvistaa työntekijöittensa turvallisuuden kokemusta, resilienssiä eli kimmoisuutta sekä jälkitraumaattista oppimista ja kasvua.

Jälkitraumaattinen oppiminen ja kasvu ovat prosesseja, jotka tuovat mukanaan muutosta viidellä elämän osa-alueella:

1. Uusissa elämän mahdollisuuksissa

2. Ihmissuhteiden paremmassa laadussa

3. Omien voimavarojen tiedostamisessa

4. Elämän arvostamisessa

5. Uskomusjärjestelmässä henkisenä kasvuna

Resilienssi auttaa meitä selviämään elämän myrskyistä ja palaamaan nopeammin kehoturvaan, terveitä vuorovaikutussuhteita, omaa hyvinvointia ja yhteisöllistä tasapainoa ruokkivaan vireystilaan. Kun olemme resilienttejä, kykenemme kohtaamaan vaikeitakin tilanteita joustavasti ja vastaanotamme elämän haasteita ilman takertumista selviytymisvasteisiin. Toiset ovat synnynnäisesti resilienttimpiä kuin toiset, mutta voimme vahvistaa resilienssiämme turvallisten ihmissuhteiden ja kokemuksellisen oppimisen kautta.

Selviytymisvaste tarkoittaa organismin, kuten ihmisen, kykyä sopeutua ja reagoida muuttuviin olosuhteisiin, kuten stressiin tai vaaratilanteisiin, selviytyäkseen niistä. Se voi ilmetä fyysisellä, psyykkisellä tai emotionaalisella tasolla. Vaste auttaa ylläpitämään elimistön tasapainoa ja hyvinvointia vaikeissa tilanteissa. Kun ihmiset  joutuvat sopeutumaan lapsuudessa turvattomiin olosuhteisiin, se tuottaa erilaisissa ihmisissä, geeneistä, tapahtumasta ja iästä  riippuen monenlaisia selviytymisvasteista. Niitä ovat esimerkiksi pakeneminen tilanteesta, tai väkivaltainen käyttäytyminen suhteessa toiseen ihmiseen tai itseen. Nämä selviytymisvasteet pitkäaikaisena tuottavat haitallista eli toksista stressiä ja ne voivat vahingoittaa itseä tai muita ihmisiä.

#traumainformoitu #johtajuus #traumainformoitutyöote #jälkitramaattinenkasvu #myötätunto

Lähteet

Calhoun, L.F., &Tedeschi, R.G. (2014). Handbook of posttraumatic growth. Psychology Press.

Koloroutis, M., & Pole, M. (2021). Trauma-informed leadership and posttraumatic growth. Nurs Manage. 2021 Dec 1;52(12):28-34. doi: 10.1097/01.NUMA.0000800336.39811.a3. PMID: 34852359; PMCID: PMC8620727

Kirjoittaja

Kati Sarvela on traumainformoidun lähestymistavan suomalainen pioneeri ja aktivisti. Hän on myös hammaslääkäri, tietokirjailija, terapeutti ja kouluttaja. Kati on erikoistunut traumatietoisuuden kehittämiseen erityisesti ihmisläheisen työn toimialoilla. Saat Katiin yhteyden sähköpostitse iloajatoivoa@gmail.com

Tutustu Iloa ja toivoa verkkosivustoon.

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5
Heading 6

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

  • point 1
  • point 2

bold-italic

Blogi ja videot

Traumatisoituminen on monitasoinen systeeminen ilmiö

Olen pohtinut tässä kuvassa trauman syvää ja laajaa olemusta sen monilla eri tasoilla. Haavoittuvuustekijät vaikuttavat kaikilla yhteiskunnallisilla tasoilla systeemises

Lue lisää
Luovia ajatuksia hulluudesta

Sandra Bloomin mukaan taiteellisen eliitin luova ilmaisu on selvästi yliarvostettua ja tavallisten kansalaisten vastaava on rajusti aliarvostettua. Tämä on hänen mukaansa

Lue lisää
Demokratia, resilienssi ja trauma

Viime aikona minua on pohdituttanut demokratian, resilienssin ja trauman välinen suhde. Traumat eivät siis vaikuta vain hyvinvointiin ja oppimiseen, vaan niillä on yhteis

Lue lisää