Traumainformoidun johtajan ominaisuuksia

Hyvä johtaja tai esimies vahvistaa työntekijöittensa turvallisuuden kokemusta, resilienssiä eli kimmoisuutta sekä jälkitraumaattista oppimista ja kasvua.

Jälkitraumaattinen oppiminen ja kasvu ovat prosesseja, jotka tuovat mukanaan muutosta viidellä elämän osa-alueella:

1. Uusissa elämän mahdollisuuksissa

2. Ihmissuhteiden paremmassa laadussa

3. Omien voimavarojen tiedostamisessa

4. Elämän arvostamisessa

5. Uskomusjärjestelmässä henkisenä kasvuna

Resilienssi auttaa meitä selviämään elämän myrskyistä ja palaamaan nopeammin kehoturvaan, terveitä vuorovaikutussuhteita, omaa hyvinvointia ja yhteisöllistä tasapainoa ruokkivaan vireystilaan. Kun olemme resilienttejä, kykenemme kohtaamaan vaikeitakin tilanteita joustavasti ja vastaanotamme elämän haasteita ilman takertumista selviytymisvasteisiin. Toiset ovat synnynnäisesti resilienttimpiä kuin toiset, mutta voimme vahvistaa resilienssiämme turvallisten ihmissuhteiden ja kokemuksellisen oppimisen kautta.

Selviytymisvaste tarkoittaa organismin, kuten ihmisen, kykyä sopeutua ja reagoida muuttuviin olosuhteisiin, kuten stressiin tai vaaratilanteisiin, selviytyäkseen niistä. Se voi ilmetä fyysisellä, psyykkisellä tai emotionaalisella tasolla. Vaste auttaa ylläpitämään elimistön tasapainoa ja hyvinvointia vaikeissa tilanteissa. Kun ihmiset  joutuvat sopeutumaan lapsuudessa turvattomiin olosuhteisiin, se tuottaa erilaisissa ihmisissä, geeneistä, tapahtumasta ja iästä  riippuen monenlaisia selviytymisvasteista. Niitä ovat esimerkiksi pakeneminen tilanteesta, tai väkivaltainen käyttäytyminen suhteessa toiseen ihmiseen tai itseen. Nämä selviytymisvasteet pitkäaikaisena tuottavat haitallista eli toksista stressiä ja ne voivat vahingoittaa itseä tai muita ihmisiä.

#traumainformoitu #johtajuus #traumainformoitutyöote #jälkitramaattinenkasvu #myötätunto

Lähteet

Calhoun, L.F., &Tedeschi, R.G. (2014). Handbook of posttraumatic growth. Psychology Press.

Koloroutis, M., & Pole, M. (2021). Trauma-informed leadership and posttraumatic growth. Nurs Manage. 2021 Dec 1;52(12):28-34. doi: 10.1097/01.NUMA.0000800336.39811.a3. PMID: 34852359; PMCID: PMC8620727

Kirjoittaja

Kati Sarvela on traumainformoidun lähestymistavan suomalainen pioneeri ja aktivisti. Hän on myös hammaslääkäri, tietokirjailija, terapeutti ja kouluttaja. Kati on erikoistunut traumatietoisuuden kehittämiseen erityisesti ihmisläheisen työn toimialoilla. Saat Katiin yhteyden sähköpostitse iloajatoivoa@gmail.com

Tutustu Iloa ja toivoa verkkosivustoon.

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5
Heading 6

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

  • point 1
  • point 2

bold-italic

Blogi ja videot

Aivomielen arkeologiaa – Sukellus alkuemootioihin

Tällä kertaa pureudun AivoMielen arkeologiassa nimenomaan primaariseen affektiiviseen järjestelmään eli geneettisesti meihin ihmisiin jo valmiiksi ohjelmoituihin alkuemoo

Lue lisää
Aivomielen arkeologiaa – tunnekehoyhteys

Näihin aikoihin saakka mielenterveyden ammattilaiset ovat luottaneet monenlaisiin teorioihin, joista mikään ei ole eheä tai täysin pätevä. Psykiatria nojaa diagnostisiin

Lue lisää
Traumainformoitu positiivinen pedagogiikka (TIPP)

Olemme Minna Katajamäen kanssa yhdessä kehittäneet traumainformoidun työotteen mallia (TIPP - traumainformoitu positiivinen pedagogiikka)

Lue lisää