Traumainformoidun työotteen määrittelemistä

Seuraavassa kokoan yhteen lyhyen oppimäärän siitä, mistä traumainformoidussa työotteessa on kysymys.

Jotkut tutkijat käyttävät ja ovat tehneet eroja erityyppisten traumalähestymistapojen välillä. Tämä voi aiheutta monessa meistä hämmennystä ja sekaannusta. Meillä nostetaan esiin keskusteluissa erilaisia käsitteitä. Puhutaan traumainformoiduista, traumaan reagoivista, traumasensitiivisistä, traumatietoisista ja traumahoitoihin keskittyvistä traumaspesifeistä palveluista.

Käytämme omissa koulutuksissamme termiä "traumainformoitu” viittaamaan traumaan kohdistuvien reaktioiden laajaan luokkaan, joka sisältää SAMHSAn määritelmän (Trauman neljä T'tä) ja joka siten kattaa itseasiassa kaikki yllä olevat lähestymistavat.

Lisäksi käytämme termiä traumainformoidut käytännöt verbin omaisesti, kuten Tabes JK ym. (2019) artikkelissaan suosittelevat. Toisin sanoen siten että se kattaa traumatisoitumisen ennaltaehkäisyn ja  seurausten käsittelemiseksi tehdyt kaikki jatkuvat toimet, mukaan lukien traumainformoitujen järjestelmien ja yhteisöjen luomisen.

Traumainformoituna oleminen on jatkuvaa muutosprosessia, jossa tuki- ja kehitystoimenpiteiden laatua seurataan jatkuvasti palvelunkäyttäjiltä ja ammattilaisilta saadun palautteen kautta. Parhaimmillaan traumainformoitujärjestelmä on koulutettu yhteistyöverkosto, jossa kaikki ovat sisäistäneet traumatietouden ja kokemuksellisen oppimisen kautta traumainformoitun työotteen periaatteet.

SAMHSAlla - Yhdysvaltain hallinnon alaisella järjestöllä (The Substance Abuse and Mental Health Services Administration) on lukuisia periaatteita ja malleja, joita kansainvälisesti lukuisat muut traumainformoidut toimijat käyttävät enemmän tai vähemmän hyväksensä.

SAMSHA 4 T -malli

Tärkein malli, jonka opetamme pääsääntöisesti kaikissa koulutuksissamme on neljän T:n malli:

1. Tiedostetaan, että traumalla on laaja vaikutus yksilöistä yhteiskuntaan ja se että toipuminen voi tapahtua monia polkuja pitkin.

2. Tunnistetaan traumatisoitumisen merkit ja oireet itsessä ja muissa. Tämä ei merkitse pelkästään toksisen stressin tunnistamista yksilötasolla, vaan kehitetään myös ihmisten kykyä nähdä traumalähtöisesti toimivat käytännöt organisaatioissa ja instituutioissa.

3. Toimitaan siten, että trauma integroidaan kaikille

toiminnan tasoille. Tällä hetkellä näemme yhteiskunnassamme traumalähtöistä toimintaa kansalaisista päättäjiin saakka. Siksi traumainformoidun lähestymistavan ja siihen liittyvän positiivisen pedagogiikan vieminen koulujen, vankiloiden, sote-yksiköiden lisäksi hallintoon, kuten hyvinvointialueiden sekä maan hallituksen ja eduskunnan päättäjien pariin olisi tärkeää.

4. Torjutaan kaikin keinoin kansalaisten traumatisoitumista. Keskeistä on ymmärtää, että lapsuusiän haitalliset kokemukset ovat potentiaalisia traumatisoivia tekijöitä. Inhimillisessä ja kustannustehokkaassa toiminnassa panostetaan perheiden hyvinvointiin. Erityisesti kansanterveydellisesti lapsen lähisuhteissa aikuisten riippuvuuksiin  ja väkivallan ennaltaehkäisyyn puuttuminen on ensiarvoisen tärkeää. Traumainformoitua ennaltaehkäisytyötä tulee toki tehdä kaikilla yhteiskunnan tasoilla yksilöistä yhteiskuntaan.

#traumainformoitu #Samsha #traumainformoitumalli #traumainformoitulähestymistapa

Lähteet

Tebes JK, Champine RB, Matlin SL, Strambler MJ. Population Health and Trauma-Informed Practice: Implications for Programs, Systems, and Policies. Am J Community Psychol. 2019 Dec;64(3-4):494-508.

SAMHSA (Substance Abuse and Mental Health Services Administration) (2014b). Trauma-informed care in behavioral health services: Treatment Improvement Protocol (TIP) Series 57 (HHS Publication No. SMA 13-4801). Rockville, MD: Substance Abuse and Mental Health Services Administration; Retrieved November/15/18:

Kirjoittaja

Kati Sarvela on traumainformoidun lähestymistavan suomalainen pioneeri ja aktivisti. Hän on myös hammaslääkäri, tietokirjailija, terapeutti ja kouluttaja. Kati on erikoistunut traumatietoisuuden kehittämiseen erityisesti ihmisläheisen työn toimialoilla. Saat Katiin yhteyden sähköpostitse iloajatoivoa@gmail.com

Tutustu Iloa ja toivoa verkkosivustoon.

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5
Heading 6

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

  • point 1
  • point 2

bold-italic

Blogi ja videot

Traumatisoituminen on monitasoinen systeeminen ilmiö

Olen pohtinut tässä kuvassa trauman syvää ja laajaa olemusta sen monilla eri tasoilla. Haavoittuvuustekijät vaikuttavat kaikilla yhteiskunnallisilla tasoilla systeemises

Lue lisää
Luovia ajatuksia hulluudesta

Sandra Bloomin mukaan taiteellisen eliitin luova ilmaisu on selvästi yliarvostettua ja tavallisten kansalaisten vastaava on rajusti aliarvostettua. Tämä on hänen mukaansa

Lue lisää
Demokratia, resilienssi ja trauma

Viime aikona minua on pohdituttanut demokratian, resilienssin ja trauman välinen suhde. Traumat eivät siis vaikuta vain hyvinvointiin ja oppimiseen, vaan niillä on yhteis

Lue lisää